Aanpassingen voor ANBI's per 1 januari 2014
6 juni 2013

Aanpassingen voor ANBI's per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 moeten stichtingen en verenigingen met een ANBI-status verplicht gegevens openbaar maken via internet. En om een periodieke schenking aan een ANBI fiscaal aftrekbaar te maken is geen notariële akte meer nodig.

Vanaf 1 januari 2014 moeten stichtingen en verenigingen met een ANBI-status verplicht gegevens openbaar maken via internet. Dit zijn de naam, RSIN-nummer, contactgegevens, de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken als een instelling dit niet doet.

Meer over de nieuwe publicatieplicht >>

Periodieke giften
Een andere wijziging die ingevoerd wordt heeft te maken met periodieke giften aan ANBI's. Op dit moment zijn deze giften alleen fiscaal aftrekbaar als ze zijn bij notariële akte zijn vastgelegd voor een looptijd van minimaal 5 jaar. Weekers wil dat de gift fiscaal aftrekbaar is via een eenvoudige schenkingsovereenkomst die te downloaden is op belastingdienst.nl. De gever en ontvanger van de gift vullen dit formulier in en bewaren het om te laten zien als de Belastingdienst daarom vraagt. Er hoeft dan geen notariële akte meer voor worden opgesteld.

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming