Wijzigingen in 2013
18 december 2012

Wijzigingen in 2013

Bij een nieuw jaar horen ook altijd wetswijzigingen en nieuwe regels. We zetten de belangrijkste aanpassingen per 1 januari 2013 voor uw vereniging of stichting op een rij. Zoals de afschaffing van de KvK-bijdrage en het besluit Fondsenwerving en kantines.

Bijdrage KvK afgeschaft
Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel afgeschaft. De activiteiten worden voortaan gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Staat uw vereniging of stichting ingeschreven in het Handelsregister van de KvK of gaat u dat doen? Dan ontvangt u dus geen factuur meer voor de jaarlijkse bijdrage.
De KvK waarschuwt voor valse facturen die gestuurd kunnen worden. Voor eventuele nog openstaande jaren kan wel een naheffing volgen. Over de KvK-factuur >>

Eisen btw-factuur
De eisen aan een btw-factuur zijn per 1 januari 2013 gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor hoe én wanneer u een btw-factuur maakt. Lees waar uw vereniging of stichting aan moet voldoen als u volledige of vereenvoudigde btw-facturen uitschrijft >>

Nieuwe drank- en horecawet
Schenkt u alcohol in uw kantine, buurthuis of op een evenement? De nieuwe drank- en horecawet zorgt voor gewijzigde regels op het gebied van leidinggevenden, toezicht en ontheffing. De wet is op 1 januari 2013 ingegaan. De wijzigingen >>

Minimumloon en minimumjeugdloon
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 januari 2013 met 0,91% gestegen. Het volledige overzicht vindt u hier >>

Wijziging besluit Fondswerving en kantines
Het besluit Fondswerving en kantines is gewijzigd. De belangrijkste aanpassing is dat verstrekkingen van etenswaren en dranken in een kantine wordt aangemerkt als levering in plaats van als dienst. Het grensbedrag voor vrijstelling  gaat daarmee omhoog van 22.689 naar 68.067. Lees het nieuwe besluit Fondswerving en kantines >>

Tarieven schenk- en erfbelasting
De tarieven van de schenkbelasting en van de erfbelasting zijn per 1 januari aangepast. Belangrijk als uw organisatie giften of een bedrag uit een erfenis ontvangt. De tarieven en vrijstellingen vindt u hier >>

Btw-plicht voor commissarissen en toezichthouders
Verenigingen en stichtingen met een raad van commissarissen of een raad van toezicht, moeten er rekening mee houden dat hun commissarissen of toezichthouders mogelijk btw-plichtig zijn vanaf 1 januari 2013 >>

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming