Omgaan met lokale bezuinigingen
20 november 2012

Omgaan met lokale bezuinigingen

NOC*NSF heeft een stappenplan ontwikkeld om in te spelen op lokale bezuinigingen die invloed kunnen hebben op uw vereniging of stichting. De toolkit is gemaakt voor sportorganisaties, maar kan ook gebruikt worden door andere verenigingen en stichtingen die te maken hebben met bezuinigingen in hun gemeente.

Nederland lijkt de komende tijd in het teken te staan van bezuinigen. Vanuit de politiek worden diverse bezuinigingsmaatregelen aangekondigd. Ook hebben veel verenigingen en stichtingen de afgelopen jaren al effecten kunnen ondervinden van lokale bezuinigingen.

Federatie van de sportbonden NOC*NSF meldt dat er 'aanwijzingen zijn dat er door verschillende gemeenten alleen maar meer gekort gaat worden op sport. Het betreft onder andere bezuinigingen op sportaccommodaties, specifieke sportsubsidies, combinatiefuncties en/of buurtsportcoaches. Gezien het feit dat veel sportverenigingen al te maken hebben met teruglopende sponsorinkomsten en kantineopbrengsten is het van om belang extra schade door bezuinigingen te voorkomen'.

Toolkit lokale bezuinigingen
Om u op weg te helpen biedt NOC*NSF een toolkit aan waarmee u erachter komt waarop bezuinigd wordt in uw gemeente, en diverse handvatten vindt om bezuinigingen aan de orde te stellen in vier stappen.
Stap 1: Check de programmabegroting van uw gemeente op bezuinigingen
Stap 2: Hoe kunt u een bezuiniging aan de orde stellen?
Stap 3: Hoe overtuigt u de gemeenteraad?
Stap 4: U bent te laat en de begroting is al vastgesteld? Wat zijn uw mogelijkheden?

Naar de toolkit >>

Nieuwe kansen
Ook wijst NOC*NSF op nieuwe kansen die voort kunnen vloeien uit de bezuinigingen door te lobbyen voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Als een van de maatregelen uit het regeerakkoord wordt genoemd: Bevorderen van samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, scholen en sportverenigingen. Hier zouden dus vanuit de overheid meer kansen voor geboden moeten worden in de toekomst. Wilt u alvast inspiratie opdoen voor nieuwe mogelijkheden? Lees dan het artikel: nieuwe kansen door schrappen subsidies.

Bron: NOC*NSF

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming