Statuten opstellen
27 september 2012

Statuten opstellen

De statuten kunt u zien als het handboek van uw vereniging of stichting. De belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen de organisatie zijn er in vastgelegd en dienen te worden nageleefd. Maar wat moet er nu precies in staan?
Vereniging Als de vereniging bij notariële akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten worden opgenomen:
 • De naam en de plaats van vestiging
 • Het doel
 • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
 • De wijze van bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering
 • De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
 • De bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding
Stichting
In de statuten van een stichting moet in ieder geval in zijn opgenomen:
 • De naam van de stichting
 • Het doel van de stichting
 • De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
 • De gemeente in Nederland waar de stichting haar zetel heeft
 • De bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding
Wat neemt u verder op in de statuten:
 • Doelstelling
 • Rechten en plichten van leden
 • Jaarlijkse bijdragen
 • Bestuur en bestuurstaken
 • Algemene vergaderingen en besluitvorming
 • Toegang en stemrecht
 • Voorzitterschap
 • Statutenwijzigingen
 • Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement
Het gebruik van ruimten en materialen, de gang van zaken in de kantine, regels op het gebied van kleding, afspraken over het bijeenroepen van vergaderingen en het bijhouden van de financiële administratie: dit zijn allemaal voorbeelden van dagelijkse, praktische regels en procedures die u in het huishoudelijk reglement kunt vastleggen.
Het maken van zo'n reglement is niet verplicht, maar wel handig: als iedereen binnen uw organisatie weet welke regels er zijn, werkt dat een stuk prettiger en efficiënter en worden problemen voorkomen. Als uw organisatie een huishoudelijk reglement heeft, moet iedereen er zich aan houden.

Het is gebruikelijk dat binnen een vereniging de Algemene Ledenvergadering en binnen een stichting het bestuur het huishoudelijk reglement opstelt en wijzigt. Als het strijdig is met de statuten, gaan de statuten voor. In de praktijk betekent dat meestal dat het huishoudelijk reglement zal worden aangepast.

Uit: Handboek voor vrijwilligersorganisaties, provincie Noord-Brabant
1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming