Verschillende soorten verenigingsvormen
27 september 2012

Verschillende soorten verenigingsvormen

In juridische zin kan er sprake zijn van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en met beperkte rechtsbevoegdheid. Wat is het verschil? En waar moet u op letten als u een ondervereniging opricht?

Met volledige rechtsbevoegdheid (formele vereniging)
Dit zijn verenigingen die zijn opgericht bij notariële akte. In die notariële akte zijn tevens de statuten opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder van de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan onder meer:

  • Erven van particulieren of andere rechtspersonen
  • Huizen, grond en andere registergoederen bezitten

Past bij: Verenigingen met veel leden, in het bezit van registergoederen en/of met zicht op erfenissen, waarvan het bestuur aanzienlijke (financiële) risico's kan lopen.


Met beperkte rechtsbevoegdheid (informele vereniging)
Dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Deze verenigingen kunnen geen erfgenaam zijn en geen registergoederen verkrijgen. Er zijn twee soorten informele verenigingen mogelijk, één die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en één die niet is ingeschreven. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag namelijk worden ingeschreven in het handelsregister, maar dit hoeft niet.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid:
  • Kan niet erven van particulieren of andere rechtspersonen
  • Mag geen huizen, grond of andere registergoederen bezitten

Bestuursleden staan persoonlijk borg voor schulden van de vereniging (hoofdelijke aansprakelijkheid). Door inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt deze aansprakelijkheid beperkt.

Past bij: kleinere verenigingen met nauwelijks bezittingen en een bestuur dat geen (financiële) risico's loopt.

Ondervereniging
Veel (vooral de wat grotere) verenigingen hebben een ondervereniging. Zo kan een sportvereniging bijvoorbeeld voor elk type sport (voetbal, volleybal, hockey, tennis) een ondervereniging oprichten, een studentenvereniging voor elk type activiteit (schaken, toneelspelen, debatteren, et cetera) en een landelijke vereniging voor elke regio.

Een ondervereniging heeft een eigen bestuur en kan haar statuten notarieel vastleggen en deponeren bij de Kamer van Koophandel. Via die weg wordt de ondervereniging een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en minimaliseert u de risico's voor de totale vereniging. Doet u dat niet, dan is de ondervereniging geen rechtspersoon en mag zij geen bezittingen hebben, noch verplichtingen aangaan. Dat kan gevaarlijk zijn voor:

  • De vereniging als geheel: de ondervereniging kan de hele vereniging meeslepen als zij een fikse schadepost veroorzaakt.
  • De bestuursleden van de ondervereniging: als het bestuur van de vereniging zijn of haar handelen niet dekt, zijn de bestuursleden van de ondervereniging hoofdelijk aansprakelijk.
1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming