Ontwikkel competenties in vrijwilligerswerk
4 december 2012

Ontwikkel competenties in vrijwilligerswerk

Vrijwilligers ontwikkelen kennis en vaardigheden - competenties - die nuttig of zelfs onmisbaar zijn voor henzelf én voor de samenleving. Het zichtbaar maken van deze competenties is (nog) geen gewoonte in het vrijwilligerswerk. Dat is jammer, want inzicht in opgedane competenties draagt bij aan zelfontplooiing en ontwikkeling van mensen.

Weten wat je kunt, geeft zelfvertrouwen en zorgt voor empowerment. Het past bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen dit bij mensen zoveel mogelijk te stimuleren. In het bijzonder bij hen die daarbij een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Starten met competentieontwikkeling
De toolkit helpt u om een start te maken met competentieontwikkeling voor vrijwilligers in uw eigen organisatie. U begint in hoofdstuk 1 met het kiezen van het juiste instrument. Hiervoor kijkt u onder andere naar de doelen die u wilt bereiken en de middelen die beschikbaar zijn. Handige checklists en overzichten ondersteunen u hierbij.
 
Methoden
In het tweede hoofdstuk vindt u verschillende methoden van competentieontwikkeling, inclusief materialen die u kunt gebruiken om ermee aan het werk te gaan. Kies de methode die u het meest aanspreekt en die het beste past bij uw situatie. U kunt klein beginnen of juist groot. Er een paar proberen of later uitbreiden naar meer uitgebreide vormen van competentieontwikkeling.
 
EVC-procedure vrijwilligerswerk
Het derde deel van de toolkit is volledig gewijd aan de EVC-procedure voor vrijwilligers. Deze compleet beschreven methode is ontwikkeld in de praktijk en voorzien van handleidingen en formats. De toepassing ervan kost meer tijd en de vorm staat vast. In dit hoofdstuk van de toolkit vindt u, naast de handleidingen, ook informatie over zaken die u voordat u kunt starten met EVC moet regelen. In de andere hoofdstukken verwijzen we soms naar (onderdelen uit) de EVC-procedure, omdat die ook toepasbaar zijn als u op een andere manier met competentieontwikkeling wilt starten.
 
Download de toolkit competentieontwikkeling vrijwilligerswerk >>

De toolkit is een uitgave van MOVISIE, november 2012, auteur E. Hofman.

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming