Beoordeel de kwaliteit van uw VvE
3 oktober 2013

Beoordeel de kwaliteit van uw VvE

Er is een reële kans dat het bestuur van een Vereniging van Eigenaren door de bomen het bos niet meer goed ziet. Of één of meer belangrijke bomen over het hoofd ziet. Er zijn online checklists die u als bestuur kunnen helpen om na te gaan in hoeverre uw VvE aan de regelgeving voldoet en risico's voldoende in de greep heeft.

Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren moet van veel markten thuis zijn. Elke VvE heeft immers te maken met een veelheid van regels op het gebied van onder andere organisatie, financiën, onderhoud, verzekeringen en verenigingsrecht. Die regels staan verspreid in het Burgerlijk Wetboek, in de splitsingsakte en het modelreglement en soms ook nog in het huishoudelijk reglement. Niet zo heel overzichtelijk dus en bovendien nogal ingewikkeld verwoord. Rechten, plichten en regels van de VvE>>

Hulpmiddel voor bestuur
Er is een reële kans dat het bestuur van een Vereniging van Eigenaren door de bomen het bos niet meer goed ziet. Of één of meer belangrijke bomen over het hoofd ziet. Er zijn online checklists die u als bestuur kunnen helpen om na te gaan in hoeverre uw VvE aan de regelgeving voldoet en risico's voldoende in de greep heeft.

Hulpmiddel voor VvE-leden
Met name voor aspirant-kopers van een appartement is het handig om aan de hand van een checklist na te gaan hoe de kwaliteit van een VvE is. Dat geldt des te meer als de aspirant-koper nog niet eerder met een VvE te maken heeft gehad. Maar ook voor appartementseigenaren die al langer lid zijn van een VvE is het nuttig om de kwaliteit van hun VvE te beoordelen – op de jaarlijkse ledenvergadering heeft ieder lid immers gelegenheid om verbeterpunten naar voren te brengen.

Welke checklists zijn er?
Wij vonden voor u de volgende checklists:
    •    VvE-kwaliteitstoets van VvE-beheerder Alzio
    •    VvE-OK-test van onder meer de gemeente Rotterdam
    •    VvE-meter van Stichting VvE-Belang, belangenorganisatie voor appartementseigenaren
    •    VvE-scan van Stichting ApartWonen, woonconsumentenorganisatie voor VvE's en serviceflats.
Hieronder staat een korte recensie van elk van deze checklists.

VvE-kwaliteitstoets
Deze toets van VvE-beheerder Alzio uit Hilversum bevat 22 vragen, verdeeld over vijf categorieën: organisatie, financiën algemeen, begroting, jaarrekening en staat van onderhoud. De vragen in deze kwaliteitstoets zijn relevant en vaak voorzien van een nuttige toelichting. Na het invullen van uw gegevens krijgt u per e-mail een samenvatting van de resultaten toegestuurd. Jammer is het dat u daarin de vragen en de door u gegeven antwoorden niet meer aantreft – u kunt daarom maar het beste iedere keer een printscreen maken van de vragen en de door u gegeven antwoorden. Het invullen van deze kwaliteitstoets is de moeite waard.

VvE-OK-test
Een wat beperktere test, bestaande uit 11 vragen die allemaal voorzien zijn van een toelichting. Na beantwoording van deze vragen verschijnt een korte boodschap op uw beeldscherm dat er "aandachtspunten zijn voor uw VvE" als u één of meer vragen negatief heeft beantwoord.
Aardige toets voor kleinere VvE's die alleen op een aantal hoofdzaken focust.

VvE-meter
Deze checklist van Stichting VvE-Belang vult u niet via internet in, maar op papier. Bij elk van de 19 vragen staat aangegeven hoeveel punten een score waard is. Zo zijn voor het hoofdonderdeel ‘Het functioneren van de VvE' maximaal 9 punten te behalen en bij een score van 6 of meer punten is de organisatie van de VvE volgens de test goed. Enigszins merkwaardig, want dat zou betekenen dat bijvoorbeeld een VvE die nooit een algemene ledenvergadering houdt tóch ‘goed' functioneert. Voor het hoofdonderdeel ‘De financiële positie van de VvE' zijn maximaal 16 te scoren en geldt een score van 10 of hoger als voldoende.
Een voordeel van deze VvE-meter is dat u de vragen plus uw antwoorden op papier beschikbaar heeft.

VvE-scan
Dit is de meest uitgebreide checklist: 26 vragen. De vragen zijn gerubriceerd in organisatie algemeen, verzekeringen, financiën, bestuurlijke zaken en onderhoud. Een behoorlijke complete vragenlijst met tevens een toelichting bij elke vraag. U kunt ook nadat u het invullen heeft afgesloten nog alle vragen en gegeven antwoorden terugzien.
Het resultaat van deze VvE-scan is een heldere opsomming van aandachtspunten, deze aandachtspunten hebben betrekking op onderdelen die nog niet goed zijn zodat u weet wat u te doen staat.

Meer uitgebreide informatie
De genoemde checklists kunnen een heel handig hulpmiddel zijn voor bestuurders en (aspirant-)eigenaars van appartementen. Met name over de onderdelen waarop uw VvE niet goed scoort, zult u méér willen lezen.
Als het gaat om algemene VvE-zaken is er de pocket "De Vereniging van Eigenaren – besturen met uw buren". En voor informatie op financieel gebied is er de gids "Financiën van de VvE" voor zowel bestuurders als appartementseigenaren, zie kascommissiegids.nl.

Maarten den Ouden is auteur van het boek Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren.

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming