Hoe vind je de juiste voorzitter?
13 augustus 2013

Hoe vind je de juiste voorzitter?

Het werven en selecteren van de juiste personen op de juiste plekken is in alle soorten organisaties altijd een hele opgave. Dat geldt zeker ook voor de werving van een goede voorzitter voor een vereniging of stichting. De voorzitter is immers meestal gezichtsbepalend naar buiten toe, maar heeft ook draagvlak nodig binnen de organisatie en naar de achterban.

Een belangrijk startpunt om een goede match te vinden is daarom  het opstellen van een realistisch functieprofiel, dat duidelijk maakt wat nodig is om de betreffende functie succesvol in te vullen. Kennis, vaardigheden, randvoorwaarden: werk het allemaal goed uit voor de werving begint. Zeker als er al een gegadigde lijkt te zijn, bestaat het risico niet al te kritisch meer te zijn op de passendheid van die persoon voor de betreffende positie.
 
In gesprek
Met het functieprofiel in handen kunt u met de kandidaten in gesprek. Zorg dat daar twee of drie personen uit de organisatie bij aanwezig zijn. Betrek daar ook meteen de bureaumanager of directeur bij, als die er is: een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen voorzitter en directie is van essentieel belang voor de organisatie. Tijdens het gesprek moet er ook voldoende ruimte voor de kandidaat geboden worden, zodat goed nagegaan kan worden of deze voldoet aan de functie-eisen.

Tips
Een paar algemene tips die kunnen helpen bij het maken van een goede keuze:

  • Kijk kritisch naar het aangeboden CV van de kandidaat: een lange rij voorzitterschappen elders zegt niet alles over de geschiktheid voor deze specifieke functie; een indicatie kan ook zijn hoe lang die diverse voorzitterschappen zijn vervuld (b.v. korter dan geldende termijnen, extreem lang?).
  • Als het om een onbetaalde functie gaat is het interessant om de motivatie voor juist deze functie na te gaan, vooral als betrokkene niet eerder onbetaalde voorzitterschappen heeft vervuld. Hoe belangrijk vindt de kandidaat de onkostenvergoeding bijvoorbeeld?
  • Bel eens met een paar organisaties waar betrokkene recentelijk actief was of probeer informeel informatie boven water te halen (b.v. jaarverslagen, nieuwsbronnen, medewerkers, google).
  • Raak niet te snel onder de indruk van interessante functies die betrokkene in het verleden heeft vervuld (b.v. in de politiek of het bedrijfsleven); dat maakt iemand niet automatisch geschikt voor uw vacature en bijbehorend profiel. Ook naamsbekendheid is geen garantie op succes.
  • Stick to the plan: doe niet teveel concessies bij het selecteren van de juiste kandidaat. Weliswaar moeten de eisen realistisch zijn (een schaap met 5 poten is nu eenmaal lastig te vinden), maar hou wel de belangrijkste punten voor ogen.

Blijf dus nuchter en kritisch, ook als het moeilijk is een goede kandidaat te vinden. De keuze voor de verkeerde persoon op uw voorzittersstoel kan grotere schade aanrichten dan iets meer tijd nemen om de juiste gegadigde te vinden.

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming