Sterke en zwakke punten van uw stichting of vereniging
27 september 2012

Sterke en zwakke punten van uw stichting of vereniging

Als bestuurder van een stichting of vereniging ziet u zich steeds voor vragen gesteld en moet u veel beslissingen nemen. Steken we hier tijd in, of niet? Starten we deze inzamelingsactie, of toch die andere? Als u goed zicht hebt in de sterke én uw zwakke punten van uw organisatie, dan wordt het nemen van beslissingen zeker ‘minder lastig'. In dit artikel leest u hoe u dit doel bereikt.

Het kapitaal van uw stichting of vereniging concentreert zich in drie of vier hoofdpunten:

  1. De mate waarin uw goede doel aanspreekt bij het publiek.
  2. De goodwill die uw stichting heeft opgebouwd bij donateurs en sponsoren.
  3. De bevlogenheid van u en uw medebestuursleden.
  4. De inzet van uw vrijwilligers.

Voor het succes van uw stichting of vereniging is het belangrijk dat u scherp zicht heeft op de sterke en de zwakke punten van uw organisatie. Inzicht in uw organisatie krijgt u door de huidige situatie te vergelijken met anderen. Sterk en zwak zijn geen absolute begrippen: op welke punten steekt uw stichting goed af bij andere stichtingen? En waar ziet u verbeterpunten: waar doet uw stichting het minder goed? Waarom is de hulp die uw stichting verleent beter (of slechter) dan de hulp van andere organisaties? Sterk en zwak is relatief, en intern gericht: uw stichting en de door uw stichting geboden hulp.

SWOT-analyse
Werp ook een blik in de toekomst. Liggen er volgens u kansen voor uw stichting of vereniging en voor de doelgroep? En waar denkt u dat die kansen liggen? Kunt u ook donkere wolken herkennen? Ziet u bedreigingen voor uw stichting of vereniging? Of voor haar doelgroep? Een dergelijke analyse wordt in de literatuur aangeduid als SWOT-analyse. Kansen en bedreigingen komen van buiten uw organisatie.

Een SWOT-analyse hoeft u als oprichter en/of bestuurder van een stichting of vereniging niet in uw eentje te doen. Betrek indien mogelijk medewerkers, vrijwilligers en andere belangstellenden bij dit onderzoek. Door de werkelijkheid en de toekomst van zoveel mogelijk kanten te bekijken, ontstaat een zo objectief mogelijk beeld. Vergelijkt u het opleidingsniveau, de expertise en de andere kwaliteiten van uw bestuursleden met die van bestuurders van andere stichtingen, dan ziet u gemakkelijk dingen over het hoofd. Bekijkt u de kwaliteiten van een bestuurslid met een interne bril, dan komt een vaardigheid als ‘Spreekt Roemeens, Hongaars, Engels en Nederlands' veel gemakkelijker aan het licht.

In de volgende stap werkt u de bevindingen uit. In een matrix met twee rijen (sterktes/zwaktes) en twee kolommen (kansen/bedreigingen) zet u de zaken tegen elkaar af:


Kansen Bedreigingen
Sterktes 1 2
Zwaktes 3 4

Vestig eerst uw aandacht op de kwadranten 1 en 4.
1: uw stichting of vereniging is er goed in en er ligt een kans. Doen!
4: uw stichting of vereniging is er echt niet goed in en het vormt een serieuze bedreiging. Los het probleem op!
Maar schenk ook aandacht aan de vlakken 2 en 3.
Vlak 2: er vormt zich een bedreiging op een punt waar we sterk zijn. Dit moeten we dus gemakkelijk kunnen oplossen of voorkomen.
Vlak 3: Er ligt een kans, maar onze organisatie is er niet op ingericht om die kans op te pakken. Heeft het zin de stichting of vereniging zo te veranderen dat we de kans wél kunnen benutten?

Tot slot
Slecht nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje. En dat doet een SWOT-analyse geen goed. Vraagt u mensen naar sterktes en zwaktes, dan worden zwaktes breed uitgemeten. Informeert u naar kansen en bedreigingen, dan beschikt u binnen no-time over een waslijst aan bedreigingen.
Stel het team dat de SWOT-analyse uitvoert zorgvuldig samen: kies mensen die doorvragen op sterke punten en meer willen weten over kansen.

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming