Het succes van het Broekerhuis
30 september 2012

Het succes van het Broekerhuis

Hoe kan een dorpshuis voortbestaan zonder subsidie van de gemeente? Het Broekerhuis in Broek in Waterland is een succesverhaal uit de praktijk.

Case:
Het dorpshuis in Broek in Waterland, het Broekerhuis, was compleet vervallen. De gemeente wilde het afbreken en er geen geld meer in stoppen, maar er kwam protest vanuit de bevolking omdat ze het monumentale pand wilden behouden in het dorp. Uit die bewoners van Broek in Waterland is de stichting Het Broekerhuis ontstaan. Onder meer een gerenommeerd architect, een oud-bankdirecteur, een actieve Broeker en een grote ondernemer als voorzitter vormden het startende bestuur. Ze wilden het dorpshuis opknappen, laten draaien en voortbestaan.
Het pand moest compleet worden gerenoveerd. Omdat het een Rijksmonument is, was er monumentensubsidie beschikbaar vanuit de overheid, maar dit was niet genoeg om de kosten te dekken. Verder was er geen subsidie beschikbaar vanuit de gemeente. De stichting moest manieren bedenken om geld te verdienen.

Het BroekerhuisDe oplossing:
Het bestuur bedacht een constructie door energieke ondernemende beheerders te zoeken die het pand gedeeltelijk commercieel wilden uitbaten als restaurant en locatie voor zakelijke bijeenkomsten, feesten en partijen. De pacht die de uitbaters betalen is gebruikt voor het opknappen van het Broekerhuis.
Van de gemeente kreeg de stichting zoals gezegd geen subsidie, maar de hulp van de gemeente werd op een andere manier ingeroepen. Er waren een aantal belemmerende regels die aangepast moesten worden en er was een vergunning nodig om het pand commercieel uit te baten. Doordat het bestuur deze zaken goed had uitgedacht en het belang van het dorpshuis voor het dorp goed duidelijk maakte, zijn ze er in overleg met de gemeente uitgekomen.

En hoe overleeft het Broekerhuis nu?
Voorzitter Piet van Mourik: "Na het plotselinge overlijden van de voorzitter ben ik deze opgevolgd. We hebben de laatste jaren het bestuur nog verder geprofessionaliseerd met een accountant, een verslaggever, een ondernemer voor het commerciële inzicht, uiteraard een architect en een beleidsmedewerker van de gemeente, die dit overigens vrijwillig doet, als secretaris. Intussen is het pand volledig gerestaureerd. De pacht loopt door en de verenigingen die het dorpshuis gebruiken betalen daarvoor een symbolisch bedrag. Verder organiseren we activiteiten in samenwerking met de pachters en anderen, waarvan een deel van de opbrengsten naar de stichting gaat. Het belangrijkste is dat we winst maken en een reserve opbouwen. Als stichting mogen we die winst niet uitkeren, die gebruiken we om te investeren en om interessante dingen voor het dorp te organiseren. Zoals de bakfietsborrel, waar jonge gezinnen samenkomen. We wilden wat voor de jeugd en jonge gezinnen doen, een belangrijke bevolkingsgroep in Broek in Waterland." Dit soort activiteiten wordt bekend gemaakt door middel van social media als Facebook, waar je ‘vriend van het Broekerhuis' kan worden, en Twitter.
Het Broekerhuis is een goed voorbeeld van hoe een stichting overleeft zonder gemeentesubsidie. Van Mourik: "Als je als gemeente het dorpshuis door bewoners zelf laat runnen kijken ze meer naar de ‘markt' en wordt de functie ervan automatisch beter. Daarvoor moet je als bestuur goed weten wat je kan en het heel zakelijk aanpakken."

Meer tips en voorbeelden om om te gaan met bezuinigingen? Lees het artikel Nieuwe kansen door schrappen subsidies >>

Piet van MourikDe voorzitter
Naam: Piet van Mourik
Voorzitter sinds: 2007
Vergoeding: geen
In het dagelijks leven: Directeur Stichting De regisserende Gemeente en Stichting StadSPOORT

"Ik ben vooral voorzitter van Stichting Het Broekerhuis geworden om me in te zetten voor de maatschappij vanuit de Rotarygedachte ‘Service above self'. De rol van voorzitter past bij me, als ondernemer ben ik gewend om aan te sturen en schrik ik niet van hevige discussies die soms kunnen ontstaan binnen het bestuur.
Daarbij komt dat ik kan toepassen wat ik met De regisserende Gemeente aan gemeentes adviseer: laat verenigingen, stichtingen en burgers meer zelf doen. Ik leer hoe je er in de praktijk mee omgaat. In ons geval zou de betrokkenheid van de gemeente Waterland overigens wel beter kunnen.
Als bestuur krijgen we geen vergoeding, ook als we samen gaan eten om dingen te bespreken betalen we het zelf. We willen het zuiver houden. Wat het voorzitterschap me vooral oplevert is onderdeel zijn van een leuk bestuur. Dat is voor mij heel belangrijk, ik ben een sociaal wezen en blijf op deze manier ook betrokken bij het dorp. Ik werk door heel Nederland en ben veel buiten het dorp dus de binding is minder.
Eens in de twee maanden vergaderen we circa twee uur. Daarnaast kost het me zo'n twee uur per maand. Als je niet veel tijd hebt, mag er ook niet teveel tijd in gaan zitten. We werken heel efficiënt waardoor de investering beperkt blijft."

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming