Financiële situatie sportverenigingen steeds slechter
16 december 2013

Financiële situatie sportverenigingen steeds slechter

De financiële situatie van sportverenigingen is in 2013 verder achteruit gegaan. Dit concludeert de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) aan de hand van van de jaarstukken van 1300 sportorganisaties. Opbrengsten uit subsidies, sponsoring en de kantine zijn het afgelopen jaar weer verminderd, waardoor de contributie noodgedwongen omhoog gaat.

Dat veel sportorganisaties de afgelopen jaren steeds krapper bij kas komen te zitten, is al langer bekend. De SWS controleert jaarlijks de jaarstukken van circa 1300 sportverenigingen- en stichtingen en ziet in de jaarstukken die ze in 2013 ontving dat de financiële situatie verder verslechterd is ten opzichte van 2012.
Bijna de helft van de door SWS gecontroleerde verenigingen wordt als redelijk gekwalificeerd, terwijl een jaar eerder ruim 30% een hogere kwalificatie kreeg. Voornaamste oorzaken zijn volgens SWS de vermindering van opbrengsten van sponsoring, subsidies en lagere inkomsten uit de baromzet. De verenigingen weten dit enigszins te compenseren door hogere inkomsten (3,5%) die worden verkregen uit contributies.

Voortbestaan onder druk
SWS voorziet met name problemen op het gebied van liquiditeiten voor toekomstige investeringen. De verenigingen waar liquiditeitsopbouw plaatsvindt zijn in de afgelopen 4 jaren teruggelopen van 62% naar slechts 43%. Dit baart SWS- directeur Dick Zeegers voor de lange termijn zorgen: "Deze verenigingen kunnen de huidige bancaire lening aflossen, maar bouwen nauwelijks liquiditeit op voor toekomstige investeringen. Vraag blijft voor deze categorie verenigingen of deze in de toekomst in staat zijn om investeringen in hun accommodatie te kunnen financieren. Het voortbestaan van deze sportverenigingen kan zodoende onder druk komen te staan".

Bron: Stichting Waarborgfonds Sport

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming