De top 10 van 2013
19 december 2013

De top 10 van 2013

Welke artikelen en informatie mag u niet missen volgens collega-bestuurders? De top 10 van de meest geraadpleegde artikelen van het afgelopen jaar.
 1. Verschillen tussen een stichting en een vereniging
  Wat zijn de kenmerken van deze organisatietypen? Zo heeft een vereniging leden en een stichting niet. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen stichtingen en verenigingen?
   
 2. Wat te doen bij fraude: wetboek van strafrecht
  Fraude is een verzamelnaam voor diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, oplichting en bedrog en kan helaas ook in uw vereniging of atichting voorkomen. We gaan in op verschillende vormen van fraude en welke straffen erop staan.
   
 3. Een pagina op Facebook voor uw vereniging of stichting?
  Veel bestuurders vragen zich af of en hoe ze aan het sociale netwerk moeten deelnemen. Een pagina inrichten voor uw stichting of vereniging op Facebook is een prima start. Hoe doet u dit en wat bereikt u ermee?
   
 4. Wat is een huishoudelijk reglement en wat moet erin staan?
  Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Wat zet ik in de statuten en wat in het huishoudelijk reglement?
   
 5. Wettelijke eisen jaarrekening
  Er bestaat veel onduidelijkheid over de jaarrekening voor een vereniging of stichting. Aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan? En valt uw vereniging of stichting onder de 'eenvoudige regelgeving'?
   
 6. De eerste stappen
  De knoop is doorgehakt, u gaat (samen) een vereniging of stichting oprichten. Kiest u voor een vereniging of stichting en waar dient u zich in te schrijven? Wat zijn de eerste stappen bij de oprichting?
   
 7. Wat is de taak van een kascommissie?
  In bijna alle verenigingen controleert de kascommissie de jaarlijkse financiële verantwoording. Wat is nu precies de taak van zo'n kascommissie?
   
 8. De Algemene Ledenvergadering
  Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats. Wat komt er aan bod en welke bevoegdheden heeft de ALV?
   
 9. Overzicht subsidiemogelijkheden
  Geld voor verenigingen of stichtingen wordt steeds meer op projectbasis beschikbaar gesteld, in plaats van als structurele subsidie. We zetten de mogelijkheden voor u op een rij.
   
 10. Checklist aansprakelijkheid
  Veel bestuurders hebben geen idee in hoeverre ze aansprakelijk zijn voor de daden van de vereniging of stichting en lopen zo nodeloos risico's. In deze checklist: alles waar u op moet letten in verband met aansprakelijkheid.
1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming