Ik weet het niet
30 september 2012

Ik weet het niet

Mijn collega David en ik werken aan een nieuw boek voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. Een van de onderwerpen daarin is hoe modern leiderschap in elkaar steekt. Goede bestuurders moeten immers over bepaalde leiderschapsvaardigheden beschikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu is er de afgelopen jaren een enorme waslijst aan onderzoeken, artikelen en boeken verschenen over dit onderwerp. Zo moeten leiders flexibel, dienend, visionair, verbindend, coachend, transformationeel, authentiek en participatief zijn. Bent u er nog?
Naast deze overdaad aan jargon zijn er ook meer praktische benaderingen. Een belangrijke stroming zegt dat in moderne organisaties leiderschap niet persé aan een bepaalde functie gekoppeld is. Anders gezegd: omdat u toevallig bestuurder bent in uw organisatie, wil dat niet zeggen dat u ook de enige bent die leiderschap mag of kan tonen.

Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste is de samenleving zo complex geworden dat niemand alles kan overzien. Visie en strategie kunnen alleen maar goed bepaald en besluiten alleen maar goed genomen worden als meerdere mensen met aanvullende invalshoeken betrokken zijn. Ten tweede zijn mensen steeds beter opgeleid. Er is niet langer sprake meer van een bundeling van kennis en expertise bij een beperkt groepje aan de top.

Leiderschap delen
Wat betekent dit? Kort door de bocht: dat u leiderschap deelt. Als formele leider nodigt u anderen uit om het voortouw te nemen of om gezamenlijk op pad te gaan. Een prachtig voorbeeld daarvan maakte ik laatst mee in een provinciale organisatie. Deze club gaat van drie regionale locaties naar meer dan tien gemeentelijke locaties. Tegelijk gaan ze flexibel en resultaatgericht werken. Dat is nogal wat voor de medewerkers: hun werkwijze, werkplek én collega's veranderen.

Het was het management duidelijk dat zo'n grote omslag alleen maar kan slagen als vanaf het begin alle medewerkers betrokken zijn en een stem hebben. Als eerste hebben we daarom meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarop medewerkers hun behoeften, ideeën en wensen konden uiten. Tot zover niets nieuws.

Ik weet het niet
Maar nu komt het: tijdens deze bijeenkomsten hadden de medewerkers vanzelfsprekend allerlei vragen, bezwaren en angsten. Als antwoord op veel van de cruciale opmerkingen, zei de aanwezige manager: "Dat weet ik nog niet. Dat gaan we met elkaar ontdekken." En het is deze simpele formule, die ervoor zorgde dat er ruimte kwam voor medewerkers om zelf initiatief te nemen en hun leiderschap te tonen.

Modern leiderschap betekent dat je durft te laten zien dat je niet alle antwoorden hebt, maar dat je gezamenlijk op zoek wilt, gebruik makend van ieders kwaliteiten. Ik hoop dan ook dat u het regelmatig niet weet. En dat ook zegt.

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming