Missie en doelstellingen op papier
27 september 2012

Missie en doelstellingen op papier

Misschien hebt u jaren rondgelopen met het idee ooit eens een organisatie van de grond te tillen. Of werd u vanmorgen wakker met de spontane gedachte een stichting op te richten. Hoe het ook zij, op een bepaald moment besluit u ervoor te gaan. Een goed eerste stap is: op papier zetten wat u wilt.

Welke koers gaat u varen? Zet uw missie en uw doelstellingen op papier.

  • Missie: Wat is de bestaansgrond van uw stichting? Waarom is uw stichting op aarde? Probeer de missie van uw stichting zo kort en krachtig mogelijk op papier te zetten: beperk u tot de absolute hoofdlijnen. Een goede missie is voor iedereen begrijpelijk, is tijdloos, geeft het doel op lange termijn aan, en motiveert en verbindt de medewerkers van de stichting. Vaak wordt in de missie ook aangegeven wat de doelgroep is, en wat de stichting voor die doelgroep wil betekenen. De missie vertelt niet wát de stichting doet, maar wel waarom.
  • Doelstelling: Op basis van de missie kan een situatie worden beschreven die uw stichting binnen afzienbare tijd wil bereiken. Het bereiken van die situatie is de doelstelling. De doelstelling is goed omlijnd, uitdagend, ambitieus, maar ook realistisch en haalbaar.

Doelstelling
Is uw stichting nog in oprichting, dan kunnen doelstellingen op een andere manier geformuleerd worden dan wanneer uw stichting volwassen is geworden. Beginnende stichtingen hebben behoefte aan doelstellingen die mensen motiveren, die mensen samenbinden, die mensen tot actie aanzetten. We spreken dan van ‘magie'-doelen. Professionaliseert de stichting, dan worden doelen ‘smart' geformuleerd. Die doelstellingen zijn meer geschikt om mensen op af te rekenen. Kies dus een manier van formuleren die bij de levensfase van uw stichting past. En pas op dat u niet doorschiet in uw streven ‘professioneel' te zijn. Doelstellingen moeten het werk leuk en interessant maken, en niet aanvoelen als een dwangbuis.

Een goede doelstelling is concreet. Een doelstelling die geformuleerd is als ‘Onze stichting streeft ernaar kinderen een betere toekomst te geven …' is niet concreet. Welke kinderen? Beter dan wat? Toekomst … over 5 jaar, 10 jaar, 50 jaar? Formuleer liever doelstellingen die meetbaar zijn: ‘Onze stichting streeft ernaar binnen een termijn van twee jaar ten minste 250 kinderen in weeshuizen in ….'

Concrete, meetbare, tijdgebonden doelstellingen scheppen duidelijkheid. Ambitieuze, relevante doelstellingen geven bestuursleden en andere medewerkers het gevoel dat ze zinvol bezig zijn. Haalbare doelstellingen voorkomen teleurstellingen in de toekomst. En ze vormen een goede basis voor het opstellen van de statuten.

In de statuten
Hebt u de missie en de doelstelling(en)van uw stichting geformuleerd, dan is het opstellen van de statuten een stuk eenvoudiger geworden. Soms worden de geformuleerde missie en doelstellingen 1-op-1 in de statuten opgenomen. In de meeste gevallen wordt de missie 1-op-1 overgenomen, maar worden de doelstellingen ruimer geformuleerd en wordt in grote lijnen aangegeven hoe dit doel bereik zal worden.

Bestuursleden en andere medewerkers van de stichting zijn nou eenmaal gebonden aan de statuten. Doen zich veranderingen in de situatie voor, dan moeten de statuten aangepast worden. En dat kost geld. Het is daarom een goed gebruik de doelstellingen iets ruimer te formuleren (niet: ‘weeskinderen helpen', maar bijvoorbeeld ‘het helpen van kindertehuizen, weeskinderen en kinderen die daar het meest behoefte aan hebben').

Meestal wordt ook de volgende toevoeging gebruikt:
'… en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.'

Tip:
Het is een goed idee de missie van uw stichting op de website te plaatsen.

 

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de oprichting van een stichting, maar geldt ook voor verenigingen. Waar stichting staat, kan ook vereniging staan.

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming