Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?
3 oktober 2012

Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?

Een van de vragen die veel aan onze adviseurs gesteld worden komt van nieuwe bestuurders. Ze vragen zich af of ze verantwoordelijk zijn voor de zaken die hun voorganger heeft achtergelaten. Is dat zo?

Juridisch gezien gaat het niet om de verantwoordelijkheid maar aansprakelijkheid van een bestuurder. Om te voorkomen dat een nieuwe bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor daden van zijn voorganger, is het verstandig dat het bestuur ervoor zorgt dat aan de aftredende bestuurder decharge wordt verleend.

Decharge
Decharge is ontslag van aansprakelijkheid door het bevoegde orgaan van de vereniging of stichting. Bij de vereniging is dat de Algemene Ledenvergadering en bij de stichting is het het bestuur zelf dat zich decharge verleent.De statuten van een stichting kunnen uiteraard een ander orgaan daartoe aanwijzen, bijvoorbeeld een vrijwillig in het leven geroepen Raad van Toezicht. Het bevoegde orgaan geeft in feite aan dat het bestuur zijn taak behoorlijk heeft vervuld en dat een opvolger niets hoeft te vrezen.

Ontheffing
Door de decharge wordt het oude bestuur ontheven van de aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid. De eventuele resterende aansprakelijkheid wordt daarmee overgenomen door de rechtspersoon zelf. Deze ontheffing geldt alleen over de zaken die bekend (kunnen) zijn bij de dechargerende instantie.

Kortom, als het bestuur decharge aan uw voorganger heeft verleend, kunt u niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die hij of zij heeft uitgevoerd. Vraag dit dus altijd na. Is er nog geen decharge verleend? Zeg dan dat u pas aantreedt als alle zaken in orde zijn gemaakt en de decharge is afgegeven.

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming