SEPA: meer dan alleen omzetting naar IBAN
26 maart 2014

SEPA: meer dan alleen omzetting naar IBAN

Uw vereniging of stichting is er klaar voor: alle oude bankrekeningnummers van 4 tot 10 cijfers zijn omgezet naar het zeer lange IBAN (International Bank Account Number). Of toch niet?

Het meest zichtbare effect van de Europese betaalmethode is het IBAN. Dit nummer bestaat uit twee letters voor de landcode, twee controle cijfers en een rekening identificatie met eerst een bankcode en daarna een 10 cijferig getal; het oude bankrekeningnummer met een aantal voorloopnullen.

Veel meer op de achtergrond, maar net zo belangrijk zijn de volgende SEPA onderdelen:

BIC. De BIC code is benodigd voor internationale overschrijvingen; ook binnen Europa.

SEPA-incassocontract met de bank. Een CLIEOP contract moet worden omgezet naar een SEPA-incassocontract bij de bank. Hierbij dient u aanvullende voorwaarden te ondertekenen, zoals het verlengde storneringsrecht van 8 weken (dit was 30 dagen).

Mandaten. Een mandaat is een (eenmalige of doorlopende) machtiging van een lid voor automatische SEPA incasso. Deze is vergelijkbaar met de toestemming die u voorheen aan uw leden vroeg voor de inning van de contributie, maar dan een stuk specifieker en uitgebreider.

Mandaten administratie. De mandaten moeten worden bijgehouden in een administratie. Dus naast de ledenadministratie moet er ook een mandaten administratie worden bijgehouden. Dit is van belang voor de rechtsgeldigheid van de automatische incasso opdrachten. Ieder mandaat moet een uniek ID hebben, en ook moet u bijhouden of een mandaat al eerder is gebruikt voor een incasso. Bij een vereniging van enige omvang is dit alleen te doen door te automatiseren.

PAIN xml bestanden. De vroegere CLIEOP is vervangen voor een xml bestand. In het xml bestand staan heel veel gegevens over de incassant (de vereniging) en over de creditor (het lid). Belangrijk is zowel de koppeling naar de ledenadministratie als naar de mandatenadministratie, en een incasso historie. De banken bieden allemaal een dienst aan waarbij de inhoud van het PAIN xml bestand wordt getest.

Notificatie. Voor het automatisch innen van de contributie, moeten leden vooraf op de hoogte worden gesteld wanneer een bedrag van hun rekening wordt afgehaald.

IBAN Acceptgiro. De euro acceptgiro is vervangen voor IBAN acceptgiro, maar over enkele jaren verdwijnt de (typisch Nederlandse) acceptgiro betaalvorm. Voor die tijd moeten leden over worden gezet naar automatische incasso of iDEAL.

Veel verenigingen en stichtingen, en ook een aantal software producenten, hebben de implicaties van SEPA onderschat. Het uitstel van de deadline van 1 februari naar 1 augustus 2014 door het Europees Parlement kwam dan ook in veel gevallen als een redding. Maar of het uitstel van executie was, weten we pas na 1 augustus!

Over de auteur: Mark Boos, eigenaar van LedenAdministratie Online Software, werkt sinds 1999 samen met specialisten om de veiligheid van de websites van zijn klanten te optimaliseren. Hij is sinds 2012 lid van het Joomla Security Team en heeft in die functie bijgedragen aan alle recent uitgekomen Joomla versies. Mark publiceert regelmatig artikelen over ledenadministratie gerelateerde zaken op ledenadministratie online e-mail: mark@ledenadministratieonline.com

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming