De eerste stappen
27 september 2012

De eerste stappen

De knoop is doorgehakt, u gaat (samen) een vereniging of stichting oprichten. Kiest u voor een vereniging of stichting en waar dient u zich in te schrijven? Wat zijn de eerste stappen bij het oprichten van een vereniging of stichting?

Stichting oprichten
Een stichting is een rechtspersoon die wordt opgericht om een bepaald ideëel of sociaal doel te realiseren en heeft geen leden. Een stichting heeft altijd volledige rechtsbevoegdheid. Deze wordt namelijk opgericht bij notariële akte of testament (door één of meer natuurlijke en/of rechtspersonen). De notariële akte laat u vastleggen door een notaris. De akte bevat een verklaring van de oprichters dat de stichting in het leven wordt geroepen, gekoppeld aan de statuten . Vervolgens schrijft u zich bij de Kamer van Koophandel in met een afschrift van de notariële akte.

Vereniging oprichten
Een vereniging is een rechtspersoon die wordt opgericht omdat een groep mensen een gezamenlijk belang deelt en dit op een efficiënte manier wil nastreven. Op elk denkbaar terrein zijn verenigingen aanwezig in onze samenleving: politiek, geloof, sport, muziek, toneel, milieu, enzovoorts.
Richt u een vereniging op, dan moet u eerst nadenken over de soort vereniging. De soort bepaalt in welke mate u kosten wilt maken en risico's wilt aangaan.

Kamer van Koophandel
Als stichting en als vereniging met een volledige rechtsbevoegdheid dient u zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Op de website van de KvK vindt u uitgebreide informatie over hoe dit in zijn werk gaat. De inschrijving is gratis. Als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft u zich niet in te schrijven, maar het is wel raadzaam als u de persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur wilt beperken.

Belastingdienst
Als u een vereniging of stichting opricht moet dit worden aangemeld bij de Belastingdienst. Dit om te beoordelen voor welke belastingen u als rechtpersoon belastingplichtig bent. Als u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel hoeft u zich niet apart bij de Belastingdienst aan te melden, de KvK geeft uw gegevens door.
Met de opgaaf startende rechtspersoon meldt u zich aan bij de Belastingdienst als u niet bij de KvK bent ingeschreven.
 
Winst?
Verenigingen en stichtingen mogen winst maken en reserves opbouwen, maar de opbrengsten dienen altijd ten goede te komen aan het gemeenschappelijke doel. Een vereniging mag zich daarom niet richten op het maken van winst en die verdelen onder de leden, maar mag wel een besloten vennootschap (BV) oprichten, waarin de commerciële activiteiten voor de leden zijn ondergebracht. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de ANWB.

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming