Eisen btw-factuur per 1 januari 2013
10 december 2012

Eisen btw-factuur per 1 januari 2013

De eisen waaraan een btw-factuur moet voldoen, veranderen per 1 januari 2013. Dat heeft gevolgen voor hoe én wanneer u een btw-factuur maakt. Lees waar uw vereniging of stichting aan moet voldoen als u volledige of vereenvoudigde btw-facturen uitschrijft.

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe factureringsregels voor de btw. Een van de veranderingen is dat de eisen waar een btw-factuur aan moet voldoen, op een aantal punten worden aangepast. Daarnaast kunt u bij bedragen tot € 100 volstaan met een vereenvoudigde factuur.
De eisen waaraan een volledige of vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013 moet voldoen, ziet u hieronder. Punten 11, 13, 15 en 16 zijn nieuw.

Volledige btw-factuur

 1. Datum uitreiking factuur
 2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag)
 3. Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter
 4. Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een intracommunautaire levering wordt verricht
 5. NAW-gegevens btw-ondernemer en afnemer
 6. Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving
 7. Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden
 8. De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen
 9. Het toegepaste btw-tarief
 10. Het te betalen btw-bedrag
 11. Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding: Factuur uitgereikt door de afnemer
 12. (Indien van toepassing): Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering
 13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding: Btw verlegd
 14. Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt)
 15. (Indien van toepassing) de vermelding: Bijzondere regeling reisbureaus
 16. (Indien van toepassing) de vermelding:
  Bijzondere regeling – gebruikte goederen of
  Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of
  Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
 17. Indien van toepassing: NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger

Eisen vereenvoudigde btw-factuur
U mag vanaf 2013 een vereenvoudigde factuur uitreiken als het bedrag niet hoger is dan € 100,- (inclusief btw). Het voordeel van een vereenvoudigde factuur is dat u er minder gegevens op hoeft te zetten, namelijk:

 1. Factuurdatum
 2. NAW-gegevens leverancier
 3. Aard geleverde goederen of verrichte diensten
 4. Het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.
1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming