Hoe kan een bedrijf uw vereniging of stichting ondersteunen?
30 september 2012

Hoe kan een bedrijf uw vereniging of stichting ondersteunen?

Steeds meer bedrijven werken samen met maatschappelijke organisaties en verenigingen en stichtingen. Bijvoorbeeld door financiële steun aan te bieden of werknemersvrijwilligerswerk voor haar medewerkers te faciliteren, zoals gespecialiseerd advies en praktische hulp. Aanvullend kan een bedrijf faciliteiten of goederen beschikbaar stellen en netwerken of communicatiekanalen openstellen.

Financiële ondersteuning
Bedrijven hebben geld, maar zeker in deze tijd, geen geld over. Ervaring toont aan dat bedrijven minder en minder om een financiële bijdrage gevraagd worden. Als het al gebeurd, is het vaak in combinatie met meerdere financiers. Traditionele vormen van sponsoring verliezen terrein aan alternatieve vormen, waarbij bedrijven beter hun bedrijfs-, marketing- en communicatiedoelstellingen kunnen bereiken en waarbij gelijkwaardig partnerschap een belangrijkere rol speelt.

Werknemersvrijwilligerswerk
Burgers zijn steeds minder vaak bereid zich voor een langere periode als vrijwilliger te binden aan een organisatie. Werknemersvrijwilligerswerk is een gestaag groeiende vorm van partnerschap tussen bedrijven en informele zorgorganisaties en kan bijdragen aan een oplossing voor het afnemend aantal burgervrijwilligers.
Bedrijven stellen hun medewerkers in staat om zich kosteloos en vaak deels binnen werktijd in te zetten voor een maatschappelijke organisatie. De werkzaamheden variëren van financieel advies tot ondersteuning op het gebied van marketing, het op pad gaan met kwetsbare burgers tot het geven van leuke workshops of gewenste trainingen. Dat kan een keer een middag zijn of een langdurig samenwerkingsverband waarbij medewerkers zich regelmatig voor de maatschappelijke organisatie inzetten.

Overige samenwerkingsvormen
MIDDELEN: Het beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen.
Voorbeelden: (kantoor)meubilair, transportmiddelen, (afgeschreven) computers, bouwmateriaal, vergader- of kantoorruimte, kopieerfaciliteiten.
MASSA: Het openstellen van netwerken.
Voorbeelden: lobbyen bij gemeenten of fondsen, introductie bij collega-bedrijven, door samen te werken aandacht trekken impact vergroten.
MEDIA: In- en externe mediakanalen openstellen voor promotie.
Voorbeelden: redactionele ruimte op intranet of in een nieuwsbrief, link op de website, het meesturen van een leaflet bij een magazine, het ophangen van posters in het kantoor of de etalage.

Samenwerken met bedrijven kan uw organisatie bijvoorbeeld het volgende opleveren:

 • toegang tot extra menskracht; praktische hulp
 • toegang tot kennis; gespecialiseerd advies, bijvoorbeeld op het gebied van marketing of fondsenwerving
 • toegang tot middelen; faciliteiten en goederen
 • toegang tot media; publicitaire mogelijkheden voor promotie van eigen doel
 • toegang tot massa; uitbreiding van netwerken en de mogelijkheid om via samenwerking meer impact te creëren
 • imago; samenwerken met bedrijven geeft professionele uitstraling
 • nieuwe vrijwilligers, geworven onder werknemers en hun relaties
 • waardering voor eigen medewerkers door werknemersvrijwilligers
 • trots op eigen organisatie en maatschappelijke doel
 • ondersteuning in de uitvoering
 • blikverruiming; zakelijk inzicht, hoe werkt en denkt het bedrijfsleven
 • doorbreken van routine
 • nieuwe ontmoetingen, netwerken
 • (werk)plezier
 • financiële ondersteuning

Bron: Informele Zorg in bedrijf, handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor Informele zorg organisaties. MOVISIE 2011'

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming