Een actielijst voor vergaderingen in Excel
9 oktober 2012

Een actielijst voor vergaderingen in Excel

Over actiepunten die binnen een (bestuurs)vergadering besproken worden, kan na verloop van tijd onduidelijkheid ontstaan. Wie is waar mee bezig en wat is er wel en niet gedaan? Voorkom dit met een actielijst voor vergaderingen in Excel.

 

Tijdens bestuursvergaderingen worden vaak meerdere projecten besproken. Na een tijdje heerst er onduidelijkheid over wie waar mee bezig is of wat er al gedaan is.

Door een actielijst te gebruiken - die elke keer wordt bijgewerkt - behoort spraakverwarring tot het verleden en verlopen vergaderingen aanmerkelijk soepeler.

Waar moet een actielijst aan voldoen:

 • Unieke code per actie
  Door elke regel een nummer te geven of een code is elke actie uniek. Door in bijvoorbeeld e-mailberichten deze code in het onderwerp te noemen is het dossier in één oogopslag zichtbaar.
   
 • Beschrijving
  Korte beschrijving van de actie. Deze moet kort en bondig zijn, maar wel dusdanig dat voor iedereen helder is wat er bedoeld wordt.
   
 • Toelichting
  Een actie is vaak niet direct opgelost, maar er worden afspraken gemaakt of besluiten over genomen. Gebruik hiervoor een aparte kolom.
   
 • Verantwoordelijk
  Geef aan welke persoon verantwoordelijk is voor de uitvoering van de actie. Dit hoeft niet altijd de persoon te zijn die de actie uitvoert.
   
 • Wie
  Geef aan bij wie de actie op dat moment ligt. Deze kolom zal dus vaak wijzigen als een actie een lange doorlooptijd heeft. Door gebruik te maken van een kolomfilter in Excel is een actielijst per persoon uit te printen.
   
 • Status
  Zonder status werkt een actielijst natuurlijk niet. Men moet wel kunnen zien welke acties nog open staan en welke acties zijn uitgevoerd.
   
 • Optioneel
  Daarnaast zijn een aantal kolommen optioneel. Denk hierbij aan: prioriteit, fase, aanmaakdatum, deadline, datum gereed, onderdeel, groep etc.

Meest gemaakte fout in verslag van vergadering
De meest gemaakte fout bij het vastleggen van verslagen van een vergadering is het toevoegen van een actielijst in het verslag. Na een aantal vergaderingen is niet meer helder welke acties nog open staan. Deze staan immers verspreid over de verslagen. Gebruik daarom een actielijst die altijd apart weer wordt meegezonden.
In het verslag komt dan een standaard tekst te staan: Actiepunten: alle nieuwe acties en bestaande acties zijn bijgewerkt in de actielijst "project x". Deze actielijst wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

Voorbeeld downloaden
Een uitgewerkt voorbeeld is te downloaden op de website van Easy Template »

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming