Succesvol werven van vrijwilligers
27 september 2012

Succesvol werven van vrijwilligers

Vrijwilligers werven is een kunst. De vraag is groot, het aanbod beperkt en zonder de juiste aanpak vist u al snel achter het net. Zorg in elk geval dat u goed voorbereid aan het wervingsproces begint. En kies daarna voor de meest effectieve wervingsmethoden.

Inventariseer uw behoefte
Bedenk vooraf voor welke werkzaamheden u de nieuwe vrijwilliger wilt inzetten. 

 • Gaat het om een afgebakende functie of zoekt u een alleskunner die taken verricht op velerlei gebied?
 • Is het een vacature voor onbepaalde tijd of een tijdelijk project, bijvoorbeeld bijspringen op een open dag?

Omschrijf de taken zo duidelijk en concreet mogelijk en noteer plaats en tijdstip waar(op) de vrijwillige activiteit plaatsvindt. Of mag de vrijwilliger zijn eigen werktijden indelen?

Op zoek
Nu kan de zoektocht naar de ideale vrijwilliger beginnen. Stel uzelf de volgende vragen: 

 1. Wie zoekt u?
 2. Wat heeft u te bieden?
 3. Waar zoekt u?

1. Wie zoekt u?
U bent op zoek naar vrijwilligers. Maar wie heeft u daarbij in gedachten? Hoe duidelijker uw beeld van de doelgroep, des te groter is de kans dat u straks de juiste mensen binnenhaalt.

 • Zoekt u mensen met bepaalde opleiding of ervaring? Of is het belangrijker dat zij goed met mensen kunnen omgaan?
 • Moeten ze in de buurt wonen?
 • Kan de vrijwilliger zelf kiezen wanneer hij wil werken? Sommige mensen zoeken een vaste invulling van een of meer dagdelen per week. Anderen willen zich graag voor een afgeronde klus inzetten en juist geen vaste verplichtingen op zich nemen. Of ze willen hun activiteiten zelf flexibel in kunnen delen.
 • Heeft de vrijwilliger de goede uitstraling, kan hij enthousiast een verhaal vertellen, maar staat hij ook open voor meningen en ideeën van anderen? Een vrijwilliger die alleen de kantine schoonmaakt, hoeft geen goede sociale vaardigheden te hebben. Een vrijwilliger die in diezelfde kantine achter de tap staat wél.

2. Wat heeft u te bieden?
Ga na welke motieven vrijwilligers hebben om bij uw organisatie te werken en probeer daarop aan te sluiten. De drie meest gehoorde redenen om vrijwilligerswerk te doen zijn:

 • Het nut: veel vrijwilligers vinden het prettig om zich nuttig te maken voor een organisatie met een doel waar ze affiniteit mee hebben.
 • Sociale contacten: gezelligheid opzoeken en nieuwe mensen ontmoeten is ook een reden voor mensen om zich aan te sluiten bij een organisatie die met vrijwilligers werkt.
 • Zelfontplooiing: nieuwe vaardigheden opdoen, cursussen volgen en jezelf ontwikkelen blijken prettige extra's van vrijwilligerswerk.

3. Waar zoekt u?
Waar is uw doelgroep te vinden? Natuurlijk hangt het antwoord op deze vraag af van hoe u de doelgroep hebt beschreven. Zoek een geschikte kandidaat in eerste instantie dichtbij huis. Heeft u familie, vrienden, buren, collega's die het werk zouden kunnen doen? Komen kennissen van de huidige vrijwilligers wellicht in aanmerking? Leden of donateurs uit het adressenbestand van uw organisatie? Al deze mensen kunt u rechtstreeks vragen. Zo'n persoonlijke benadering werkt nog altijd het beste.

Enkele tips:

 • Het eerste aanknopingspunt vormen de bestaande netwerken. Het belangrijkste netwerk bestaat uit de vrijwilligers die al actief zijn. Betrek hen bij de wervingsactiviteiten, vertel wie u zoekt en waarvoor en zorg voor goed informatiemateriaal.
 • Doe uw eigen pr. Zoek de publiciteit op, bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen, toernooien, open dagen en vrijwilligersdagen. Als u regelmatig positief in het nieuws komt, leren mensen u kennen. Laat weten dat u altijd op zoek bent naar vrijwilligers. Denk ook aan een artikel in huis-aan-huisbladen of een interview met de lokale omroep.
 • Plaats een oproep op uw eigen website en in uw eigen blad. Zo wordt u gelezen door mensen die al affiniteit hebben met uw organisatie.
 • Meld uw vacature aan bij het regionale Steunpunt van Vrijwilligersorganisaties. Zij hebben vaak een rubriek in de plaatselijke bladen waar uw oproep dan geplaatst kan worden.
 • Zoek op vrijwilligersvacaturebanken op internet. Hier staan vrijwilligers ingeschreven die op zoek zijn. Ook kunt u zelf een oproep plaatsen.  
 • Benader aanverwante verenigingen en stichtingen. Vraag of zij een artikel over uw werk willen opnemen in hun contactblad. Vaak is het ook mogelijk posters op te hangen of folders neer te leggen bij hun bijeenkomsten.
 • Schakel sleutelfiguren in. U kunt daarbij denken aan mensen die beroepshalve met veel mensen in contact komen, zoals buurtwerkers, maatschappelijk werkers, artsen, pastores of functionarissen in het vrijwilligerswerk. Zorg dat deze sleutelfiguren op de hoogte zijn van uw activiteiten en over informatiemateriaal kunnen beschikken.
 • Ga op zoek naar mensen met veel vrije tijd. Bibliotheken, winkelcentra en buurthuizen worden vaak door deze mensen bezocht. Misschien kunt u er materiaal verspreiden of een informatiestand inrichten.

Folderen is effectief

De praktijk wijst uit dat een kwart van de vrijwilligers bij verenigingen of stichtingen is geworven via een (eenvoudige) folder. Veel geld hoeft u dat niet te kosten (een gevouwen A4'tje voldoet), investeer wel aandacht en zorg aan de inhoud:

 • Bedenk een pakkend citaat voor de voorpagina (bijvoorbeeld: ‘Dit werk gaf me zoveel zelfvertrouwen!')
 • Beschrijf beknopt de activiteiten van uw organisatie.
 • Maak in die beschrijving ruimschoots gebruik van citaten van vrijwilligers (enthousiaste opmerkingen over de aard van het werk, de werksfeer, het verantwoordelijkheidsgevoel en de mogelijkheid om nieuwe kennis op te doen).
 • Sluit af met de contactgegevens van uw organisatie.
 • Voeg de vacature, op A5-formaat, los bij.
 • Verspreid de folder op locaties waar potentiële nieuwe vrijwilligers vaak komen. Denk aan: supermarkten, wachtkamers van huisartsen, het buurthuis, de bibliotheek, bij vrijwilligerscentrales, tijdens bijeenkomsten van uw organisatie, et cetera.

Met dank aan: Trijnie Stoker

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming