Aan de slag met jonge vrijwilligers

Aan de slag met jonge vrijwilligers

Aan de slag met jonge vrijwilligers

Veel vrijwilligersorganisaties willen aan de slag met jongeren. Omdat ze handen nodig hebben om alle taken uit te voeren of een plek willen bieden aan maatschappelijk stagiairs, maar ook omdat de kwaliteiten van jongeren de organisatie sterker kan maken. Werken met jongeren kan veel opleveren: nieuwe ideeën, aansluiting bij een (nieuwe) doelgroep, nieuwe activiteiten, een ander imago, enzovoort.

Op de website van MOVISIE zijn gratis drie publicaties te downloaden die u op weg helpen:

Klaar voor jonge vrijwilligers
Jonge vrijwilligers zijn hot. De maatschappelijke stages maken hun opwachting en veel gemeenten stimuleren brede jongerenparticipatie, maar is uw organisatie er klaar voor? Overziet u de consequenties? De publicatie Klaar voor jongeren? is een sneltest voor vrijwilligersorganisaties en laat zien of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden om succesvol met jongeren aan de slag te gaan. De test wijst uit in welke mate uw organisatie aantrekkelijk en toegankelijk is voor jonge vrijwilligers, en vertelt u wat er nog moet gebeuren om succesvol met jonge vrijwilligers aan de slag te kunnen gaan. Klaar voor jongeren? »

Vrijwilligerswerk als belevenis
En als u er dan klaar voor bent, dan wilt u wel dat het vrijwilligerswerk voor jongeren een belevenis wordt. Uw activiteit is het hoofdbestanddeel van die beleving, maar bij het doen van vrijwilligerswerk gaat het voor jongeren niet alleen om de activiteiten zelf. Het gaat om het geheel, om de ervaring die de jongere meemaakt. Zorg voor een activiteitenaanbod dat aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. Wie zich verplaatst in de doelgroep ontdekt dat er altijd wel valt te schaven. De publicatie Een belevenis creëren zet voor u de kenmerken van een goede belevenis op een rijtje en biedt een stappenplan om uw activiteiten uit te bouwen tot een belevenis. Een belevenis creëren »

Belonen en motiveren
Met die belevenis werkt u aan de motivatie van de jongeren, maar hoe houdt u de motivatie vast, ook op de lange termijn? Onderzoek naar motivatie en beloning van vrijwilligerswerk laat zien dat vrijwilligers langer actief blijven als de activiteiten die zij doen en de beloning die zij daarvoor krijgen goed aansluiten bij hun motivatie. Beloning kan worden ingezet bij zowel de werving als in het behoud. Beloning van vrijwillige inzet is misschien niet helemaal vanzelfsprekend bij vrijwilligersorganisaties, maar de mogelijkheden zijn zo divers dat het de moeite loont er eens wat dieper in te duiken. Beloning en motivatie kunnen elkaar versterken! De publicatie Motiveren is maatwerk geeft u een goede start »

Bron: MOVISIE