Aanbod en middelen van een wervingsactie

Aanbod en middelen van een wervingsactie

Aanbod en middelen van een wervingsactie
Wie:
doelgroep

Een doelgroep kiezen is overigens sneller gedaan, dan deze daadwerkelijk bereiken. Stel dat u kiest voor alle jongeren onder 16 jaar. Als u een folder op naam wilt versturen, zult u bestanden moeten hebben met namen, adressen, postcodes en woonplaatsen. Oud-leden heeft u waarschijnlijk nog wel in de database, maar hoe vindt u naw-gegevens van pubers? En als u internet wilt inzetten: hun e-mailadressen?

Breng dus in kaart welke adressen u hebt, welke u eventueel kunt kopen of welke u kunt verzamelen door bijvoorbeeld leden gegevens van potentiële leden aan te laten brengen.
 
Wat:
materiaal
Op basis van de gekozen doelgroep(en) pakt u het verzamelde en geredigeerde materiaal er nog eens bij. Welke elementen uit dat materiaal passen bij de doelgroep? Wat moet u benadrukken, wat juist achterwege laten? Denk aan ook de toon. Jongeren tot 16 jaar spreekt u anders aan dan vermogende particulieren. Orden en herschrijf het materiaal op de gekozen doelgroep en houdt ook alvast rekening met de middelen die u daarvoor inzet. Gaat u met een geluidswagen door het dorp, dan moeten er gesproken teksten komen. En die stellen andere eisen dan teksten voor een flyer, folder of e-mail.
 
Hoe:
middelen

De keuze in middelen is erg groot.  Er zijn er talloze en elk middel heeft zijn eigen specifieke kenmerken in omvang en mogelijkheden. Denk daarbij aan:
  • Flyers
  • Folders en brochures
  • Krant of tijdschrift
  • Geluidswagen
  • Internet en e-mail
  • Leden werven leden
  • Enzovoorts
Voorbeeld


Internet steeds belangrijker voor BAV
BAV staat voor Brouwerij Artikelen Verzamelaars. De vereniging is opgericht in Den Haag, op 24 september 1983. De laatste jaren ziet het bestuur van BAV het ledenaantal dalen, met ongeveer 1 à 2 procent per jaar. “Vroeger kwamen de meeste leden via de actie ‘Tevreden leden werven leden’. Op dit moment komen de meeste nieuwe leden via onze internetsite”, zegt Renno Langeraert, voorzitter van BAV op zijn webforum. Daarom is BAV gestart met een online lid werft lid-actie. De resultaten zijn bemoedigend.
Hoeveel: doelstelling

Formuleer vervolgens uw doelstelling: hoeveel nieuwe leden of donateurs moet de actie opleveren? Doelstellingen zijn concreet en meetbaar. Formuleer ze SMART. Dat wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Een voorbeeld: 2 procent nieuwe leden uit de doelgroep ‘jonge gezinnen’ (23.000 in aantal) in het vierde kwartaal van dit jaar.