3 oktober 2012

Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?

Een van de vragen die veel aan onze adviseurs gesteld worden komt van nieuwe bestuurders. Ze vragen zich af of ze verantwoordelijk zijn voor de zaken die hun voorganger heeft achtergelaten. Is dat zo?
Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?

Om te voorkomen dat je aansprakelijk bent voor het handelen van de voorganger, moet het bestuur de aftredende bestuurder decharge verlenen. Decharge is ontslag van aansprakelijkheid.

Juridisch gezien gaat het niet om de verantwoordelijkheid maar aansprakelijkheid van een bestuurder. Je kan voorkomen dat een nieuwe bestuurder aansprakelijk is voor daden van zijn voorganger. Dat doe je door als bestuur aan de aftredende bestuurder decharge te verlenen.

Decharge

Decharge is ontslag van aansprakelijkheid door het bevoegde orgaan van de vereniging of stichting. Bij de vereniging is dat de Algemene Vergadering en bij de stichting is het stichtingsbestuur zelf dat zich decharge verleent. De statuten van een stichting kunnen uiteraard een ander orgaan daartoe aanwijzen, bijvoorbeeld een Raad van Toezicht. Het bevoegde orgaan geeft in feite aan dat het bestuur zijn taak behoorlijk heeft vervuld en dat een opvolger niets hoeft te vrezen.

Ontheffing

Door de decharge is het oude bestuur ontheven van de aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid. De eventuele resterende aansprakelijkheid wordt daarmee overgenomen door de rechtspersoon zelf. Deze ontheffing geldt alleen over de zaken die bekend (kunnen) zijn bij de dechargerende instantie.

Kortom, als het bestuur decharge aan uw voorganger heeft verleend, kunt u niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die hij of zij heeft uitgevoerd. Vraag dit dus altijd na. Is er nog geen decharge verleend? Zeg dan dat u pas aantreedt als alle zaken in orde zijn gemaakt en de decharge is afgegeven.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...
No data was found