27 september 2012

Fraude binnen uw organisatie

Fraude binnen verenigingen en stichtingen, het komt helaas voor. Een greep uit de kas, het verduisteren van geld en sjoemelen met de jaarrekening zijn slechts een aantal voorbeelden.
Vermoedens
Fraude is een misdrijf, mits het kan worden bewezen. U dient dus aan te kunnen tonen dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Wanneer u vermoedt dat er gefraudeerd wordt, gaat u bewijsmateriaal verzamelen:
  • Controleer het kasboek tot op de kleinste details.
  • Check alle overboekingen op reden van overboeking, rekeningnummers en begunstigden.
Praat nog met niemand over uw vermoedens tot u voldoende bewijsmateriaal in handen heeft.
 
Maatregelen
Als u voldoende aanwijzingen hebt, gaat u maatregelen nemen. Uitsluitend een bevoegd orgaan (het bestuur) of een bevoegd functionaris (de voorzitter) mag deze maatregelen nemen.
  • Ontneem de fraudeur de tekenbevoegdheid over bankrekeningen
  • Schors de fraudeur uit zijn of haar huidige functie en stel een nieuwe aan
  • Eis alle stukken op die de fraudeur nog onder zich heeft
  • Herstel de schade door de fraudeur aansprakelijk te stellen voor de geleden schade plus de kosten van accountant, deurwaarder en advocaat.
  • Bedenk procedures die toekomstige fraudes voorkomen, bijvoorbeeld dat opdrachten aan de bank altijd door twee functionarissen moeten worden getekend.
Fraude door bestuur
Fraudeert het bestuur of de voorzitter, dan staan u de volgende maatregelen ten dienste:
  • Verzoek tot het opnemen van het agendapunt ‘Het benoemen van een onafhankelijke voorzitter van de vergadering’.
  • Dwing het bestuur tot het beleggen van een algemene vergadering.
  • Of beleg in uiterste nood zelf zo’n algemene vergadering.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...
No data was found