27 september 2012

TIP: Statuten vastleggen bij de notaris

Voor elke stichting is het bij de wet verplicht om de statuten in een notariële akte op te nemen. Dit geldt niet voor een vereniging, maar wilt u de hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur beperken, dan is het een handige zet.
Het notarieel vastleggen van de statuten betekent dat uw vereniging een professioneel karakter krijgt, omdat alles officieel is vastgelegd. U wordt een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In principe zijn bestuurders daarvan niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging.

Gaat u niet bij de oprichting, maar in een later stadium bij een bestaande vereniging naar de notaris, raadpleeg dan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Volgens de wet mag het bestuur niet zonder toestemming van de ALV de statuten in een notariële akte opnemen.

Let op!
  • Een vereniging of stichting die bij notariële akte is opgericht, krijgt pas volledige rechtsbevoegdheid als deze ook is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
  • Voor de wijziging van statuten van een vereniging die bij notariële akte is opgericht, is ook een notariële akte vereist. Ga daarvoor dus altijd langs bij de notaris en laat de aanpassing ook registreren bij de Kamer van Koophandel.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...