10 februari 2014

Wettelijke regels voor bestuur en toezicht

De taak van bestuurders en toezichthouders bij verenigingen en stichtingen is niet heel duidelijk in de wet geregeld. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil daar verandering in aanbrengen met het wetsvoorstel ‘toezicht bestuur verenigingen en stichtingen'.

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen straks beter weten wat er van hen verwacht wordt. Daardoor kunnen zij beter op hun prestaties worden afgerekend en wordt het eenvoudiger slecht functionerende bestuurders en toezichthouders te vervangen.

Regels
Voor NV’s en BV’s bevat de wet al wel heldere regels voor de taak van bestuurders en toezichthouders. Zo mogen zij niet meebeslissen over een besluit waarbij zij een tegenstrijdig belang hebben. Deze regels gaan nu ook gelden voor verenigingen en stichtingen. Nieuw is dat de minister de gronden verruimt voor ontslag van bestuurders en toezichthouders. Voortaan kunnen zij op verzoek van het openbaar ministerie of belanghebbenden worden ontslagen als zij het belang van de stichting ernstig schaden.

De wet is vooral bedoeld om wanbeleid binnen bestuur en toezicht te voorkomen. Het wetsvoorstel is van toepassing op alle verenigingen en stichtingen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...