27 september 2012

Het nut van commissies

Veel organisaties hebben commissies om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Wat is de reden dat ze in het leven worden geroepen en is het voor uw organisatie ook van toepassing?
Commissie
In een commissie voert een (of meerdere) commissaris(sen) een opdracht uit. Er zijn tal van voorbeelden van commissies en commissarissen. Financiële commissies, stemcommissies, ballotagecommissies, feestcommissies, wedstrijdcommissaris, materiaalcommissaris, excursiecommissaris, etcetera.
Let op! Een lid van de Raad van Commissarissen wordt ook commissaris genoemd, maar die heeft een andere verantwoordelijkheid: het controleren van het bestuur.
 
Commissies worden over het algemeen ingesteld om het bestuur te ontlasten. Het is dus geenszins een verplichting om als vereniging of stichting commissies in het leven te roepen. De enige verplichte commissie in een vereniging is de kascommissie, die de boeken controleert. Dat is bij wet zo geregeld.
Andere commissies of commissarissen zijn er omdat u als bestuur het werk niet wilt of kunt doen, of omdat het beter is dat u zich als bestuur niet bemoeit met bepaalde activiteiten of doelgroepen.
Voorbeelden:
  • De kascommissie is een verplichte commissie om de jaarrekening objectief te beoordelen.   
  • Een stemcommissie verlicht de taak van de voorzitter.
  • De materiaalcommissaris beheert de spullen om de penningmeester te ontlasten.
  • De onafhankelijke redactiecommissie draagt zorg voor het verenigingsblad en schrijft objectieve artikelen ter voorkoming dat het bestuur de leden te mooie verhalen voorschotelt.
Verhoudingen
Commissies zijn er dus voor bepaalde activiteiten of voor bepaalde doelgroepen. Elk orgaan van de stichting of vereniging kan een commissie instellen, bijvoorbeeld:
  • De algemene vergadering stelt de kascommissie in
  • Het bestuur de feestcommissie
  • De voorzitter de stemcommissie
De commissie of de commissaris moet officieel worden ingesteld. Dat betekent dat in de notulen van de vergadering moet zijn vastgelegd wanneer welke commissie is ingesteld en wat de opdracht van de commissie of commissaris is. 

Let op!

Een bestuurslid kan nooit tegelijkertijd commissaris zijn.

Zeldzame commissies
Zeldzaam zijn de commissie van goede diensten en de commissie van bijstand. De eerste wordt meestal ingesteld om een conflict in het bestuur te sussen en bestaat meestal uit (oud-)bestuursleden met enig gezag.
De commissie van bijstand is een commissie die de voorzitter bijstaat en wordt ingesteld om de toelating van leden bij de algemene vergadering te controleren en zonodig ongewenste elementen te verwijderen.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...