Checklist: Hoe krijgt u ‘free publicity’?

Checklist: Hoe krijgt u ‘free publicity’?

Checklist: Hoe krijgt u ‘free publicity'?

Zeil mee op de actualiteit
Haak in op actuele thema’s die ‘hot’ zijn in de pers. Anticipeer op ontwikkelingen in de media en signaleer nieuwswaardige onderwerpen. Het werkt ook goed om publicaties in de gaten te houden die om een reactie vragen en daar vervolgens op te reageren.

Bied een reden om de redactie te verlaten
Met originele en interessante gebeurtenissen geeft u een journalist een reden om de redactie te verlaten. Sommige dingen moet je niet lezen, die moet je proeven, beleven of ervaren. Denk bijvoorbeeld aan een ludieke inzamelingsactie.

Bedien redacties op maat
Schiet niet met hagel maar verdiep u in een redactieformule. Veel tijdschriften hebben vaste rubrieken als ‘De werkplek van’, ‘Een dag uit het leven van…’, ‘ Het talent’, ‘10 vragen aan…’ Maak het de redactie gemakkelijk en draag een leuke invalshoek of geschikte kandidaat voor.

Gebruik onafhankelijk ‘bewijsmateriaal’
Wat u kwijt wilt verschilt vaak van wat de journalist wil horen. Hij focust op nieuwswaarde en objectiviteit en is er niet om reclame te maken voor uw organisatie. Kies de gulden middenweg. Staaf uw bericht met cijfers en feiten uit onafhankelijke bron. Of gebruik koepelorganisaties, brancheverenigingen of andere deskundigen die hun mening over het onderwerp aan de pers willen geven.

Volg journalisten
Volg journalisten door bij te houden over welke onderwerpen ze schrijven. Wie heeft welke affiniteit? Waarschijnlijk bereikt u meer met berichten over uw zwemvereniging bij een journalist die geregeld het onderwerp sport belicht.

Bouw aan een netwerk
Probeer persoonlijke contacten met journalisten op te bouwen. Let op de timing: bel een journalist van een ochtendkrant bijvoorbeeld na 11.00 uur. Breng uw boodschap kort en helder over. Zorg voor schriftelijk materiaal dat u snel kunt faxen of mailen.

Intern
Verwaarloos uw interne doelgroepen niet. Niets is zo vervelend voor medewerkers en vrijwilligers dan nieuws over hun eigen organisatie uit de krant te moeten vernemen!

Met dank aan: Bex* Communicatie