De details van detachering

De details van detachering

Wat is detachering?

Organisaties lenen detacheringspersoneel in wanneer zij voor een bepaald project over specifieke kennis moeten beschikken. Ook bij gewoon tijdelijk werk kan detachering een uitkomst bieden. Detachering lijkt veel op uitzendwerk met het verschil dat uitzendkrachten een flexibel arbeidscontract tekenen met het uitzendbureau. Zij krijgen uitbetaald voor de uren dat zij bij een organisatie zijn ingeleend. Voor een gedetacheerde kracht betaal je meer dan voor een uitzendkracht, omdat deze over het algemeen hoog is opgeleid en enkele jaren werkervaring heeft. Detacheringspersoneel wordt vaak ingezet op projectbasis.

De gedetacheerde heeft een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd met het detacheringsbureau en is daar dus in dienst. Zijn werk verricht hij echter bij de organisatie waar hij is gedetacheerd. Wanneer je een detacheringskracht inleent, teken je geen arbeidsovereenkomst met hem, maar met het bureau.

Wanneer wordt detachering ingezet?

Je kan besluiten van gedetacheerden gebruik te maken wanneer je:

 • Tijdelijk mensen nodig hebt met specialistische kennis (bijvoorbeeld omdat je met een project bezig bent).
 • Tijdelijk personeel nodig hebt, omdat een vaste werknemer tijdelijk uit de running is.
 • Personeel nodig hebt en geen risico wilt lopen met ziekte e.d.

Soorten detachering

Bij de meest zuivere vorm van detachering ligt het toezicht en de leiding bij de uitlener. Het gaat hierbij immers om werk dat ongebruikelijk is in jouw organisatie. Een voorbeeld hiervan zijn gedetacheerden in de IT-branche. Deze vorm van detachering wordt niet uitgevoerd door uitzendbureaus en wervingsbureaus.

Detachering wordt ook vaak gebruikt om tijdelijke personeelstekorten aan te vullen, voor werk dat gebruikelijk is bij de inlenende organisatie. In dit geval ligt de leiding en het toezicht bij jou. Als je echter een bepaald project geheel door gedetacheerd personeel laat uitvoeren, ligt de verantwoordelijkheid bij het detacheringsbureau of de uitlenende organisatie.

Kosten

De kosten voor gedetacheerd personeel zijn niet gering. Voor detachering in zijn zuiverste vorm betaal je het meest. Meestal betaal je de gedetacheerde kracht op basis van de gewerkte uren. Wervings- en uitzendbureaus berekenen vaak het bruto uurloon plus de werkgeverslasten. Met daar bovenop een marge voor de wervings- en administratiekosten en het te lopen risico dat het project voortijdig stopt. De hoogte van deze marge hangt af van verschillende factoren zoals de inleentijd en de functie, werkervaring en leeftijd van de werknemer.

Voor- en nadelen van detacheren

Voordelen

 • Een gedetacheerde mag niet zomaar met het werk stoppen. Wanneer de werkzaamheden een lange inwerktijd vergen, geeft dit enige zekerheid.
 • Je loopt geen risico wanneer de gedetacheerde ziek wordt. Hij heeft een arbeidsovereenkomst met het detacheringsbureau. Uiteindelijk betaal jij natuurlijk wel voor het feit dat je geen risico loopt.
 • Je betaalt het detacheringsbureau per effectief gewerkte dagen. Je hoeft geen vakantiedagen of feestdagen door te betalen. Ook hier geldt natuurlijk dat de werkgever dit in de kosten voor de gedetacheerde kracht heeft verrekend.
 • Wanneer het project afgerond is, hoef je geen ontslagprocedure te starten voor de gedetacheerde. Wel moet je wanneer je in het contract met het detacheringsbureau aangeven voor welke periode je de gedetacheerde nodig hebt. Wanneer je geen exacte datum kan noemen, moet je duidelijk aangeven op welk moment de werkzaamheden ten einde lopen.

Nadelen

 • De kosten zijn hoog.
 • Een gedetacheerde is niet bij jou in dienst, je kan van hem/haar niet dezelfde loyaliteit verwachten als van jouw vaste werknemers.

Soorten detacheringsbureaus

Detacheringsbureaus zijn er in allerlei soorten en maten. Sommige bedrijven, zoals werving- en selectiebureaus, detacheren hun eigen personeel. Uitzendbureaus hebben soms aparte afdelingen voor detachering. Daarnaast zijn er bureaus die zich uitsluitend op detachering in een bepaalde branche toeleggen. Ook zijn er bureaus die zich uitsluitend bezighouden met detachering van personeel op projectbasis.

Detachering via een detacheringsbureau

Detacheringsbureaus werven en selecteren tijdelijk personeel voor jou en zijn vaak gespecialiseerd in een bepaalde branche. Het is dan ook aan te bevelen bij collega’s te informeren naar een detacheringsbureau dat thuis is in jouw vakgebied. Ook kan je het bureau om een referentielijst vragen.
Om mensen te detacheren is geen vergunning nodig, het is dan ook moeilijk om na te gaan of een bureau betrouwbaar is. Het is belangrijk dat het bureau de sociale premies afdraagt. Om hier zeker van te zijn kan je het bureau om een accountantsverklaring vragen.

Iemand van het detacheringsbedrijf bezoekt jouw organisatie om de sfeer te proeven en een indruk te krijgen van het soort personeel dat jij zoekt. Het detacheringsbureau selecteert vervolgens enkele kandidaten uit het bestand en stelt die aan jou voor.

Je moet bij de inlener goed nagaan wat de procedure is, mocht de gedetacheerde werknemer je niet bevallen. Vaak geldt een proeftijd en een opzegtermijn. Wanneer je detacheringspersoneel zoekt met de intentie om hen later in vaste dienst te nemen, is het verstandig dit van tevoren door te geven. Niet elke detacheringskracht is op zoek naar een vast dienstverband. Sommige mensen beschikken over specifieke kennis die zij niet kwijt kunnen in een vaste dienstbetrekking. Anderen willen geen vast dienstverband omdat ze van afwisseling houden of zich nog aan het oriënteren zijn op de arbeidsmarkt.

Detachering via een uitzendbureau

Wanneer je via een uitzendbureau gedetacheerd personeel inleent, ben je (als inlener) verantwoordelijk voor de resultaten van het project. Detachering via een uitzendbureau is gunstig wanneer je onzeker bent over de toekomst van een project. Wanneer je extra vast personeel nodig hebt als het project positief verloopt, is het raadzaam om jouw werving via een uitzendbureau te laten verlopen. Een uitzendkracht is immers goedkoper dan een gedetacheerde kracht. Als je diezelfde kracht na een jaar wilt houden, maar nog niet in vaste dienst wilt nemen, kan je de kracht inlenen via detachering

Een detacheringskracht via het uitzendbureau verschilt niet sterk van een uitzendkracht. Enkele voor- en nadelen:

Voordelen:

 • Een detacheringskracht heeft een proeftijd van een of twee maanden. Na deze tijd mag hij niet zomaar opstappen.

Nadelen:

 • Een gedetacheerde kracht kan na zijn proeftijd niet zomaar op straat worden gezet. Er moet een geldige ontslagreden zijn. Detacheringsbureaus hebben de uiteindelijke verantwoordelijkheid, maar zij stellen vaak eisen aan de inlener.
 • Een uitzendkracht is flexibeler. Als je niet tevreden bent, kan je zonder opgaaf van redenen van de uitzendkracht af.
 • Een gedetacheerde kracht is duurder. 

Detachering via een werving en selectiebureau

Bureaus die gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche houden zich vaak naast werving en selectie ook bezig met detachering en uitzending. Zij werken op dezelfde wijze als uitzendbureaus die zich bezig houden met detachering.

Detachering via organisaties

Organisaties lenen hun vaste personeel weleens uit voor projecten, meestal via een relatie-netwerk.