De subsidieadviseur: inschakelen of niet?

De subsidieadviseur: inschakelen of niet?

De subsidieadviseur: inschakelen of niet?

Wat doet de subsidieadviseur?
De subsidieadviseur weet de weg in subsidieland. Hij bekijkt uw situatie, formuleert samen met u het project of het doel van de subsidieaanvraag en gaat daarna voor u aan de slag. Hij is op de hoogte van bestaande en nieuwe subsidieregelingen, openings- en sluitingstermijnen van aanvraagperioden en alle overige fasen in het traject.

De voordelen
Het grootste voordeel is dat u tijd bespaart. Een subsidieadviseur kan uw project goed doorgronden en weet welke subsidiefaciliteiten voor uw organisatie relevant zijn. Soms is het niet aantrekkelijk om duizenden euro’s aan subsidie te krijgen als u daardoor andere organisaties over uw schouder moet laten meekijken of als u zoveel administratieve verplichtingen krijgt dat het u extra interne uren kost.
Een subsidie aanvragen is niet een kwestie van een formulier invullen. Het is een zoektoch in een wirwar van steeds veranderende regelingen met verschillende aanvraagprocedures. Een aanvraag kan worden afgewezen als u uw project verkeerd omschrijft waardoor het net niet overeenkomt met de eis van de subsidieverstrekker. De subsidieadviseur maakt in het aanvraagtraject de vertaalslag van uw project naar het regeringsbeleid om de scoringskans te verhogen.

De kosten
Subsidieadviseurs verrichten hun werkzaamheden vaak volgens het principe no cure, no pay. Krijgt u geen subsidie, dan hoeft u de adviseur ook niets te betalen. Krijgt u wel een subsidie toegewezen dan rekent de adviseur gemiddeld 15% courtage. Er zijn ook adviseurs die daarbij wel een vast basisbedrag in rekening brengen. En dan is er ook nog een groep die een uurtarief voor elk gewerkt uur rekent, ongeacht of de aanvraag wordt gehonoreerd of niet.

De afweging
Gaat u de subsidieaanvraag uitbesteden aan een expert of wilt u toch zelf een poging wagen? Een laatste afweging: in de praktijk blijkt dat organisaties die geen subsidieadviseur inschakelen vaak zelf ook geen subsidieaanvraag indienen. De complexe materie en het tijdgebrek zorgen er vaak voor dat niemand in de organisatie dit op zich neemt. Wilt u wel serieus zelf aan de slag, overleg dan in ieder geval goed met een accountant. Accountants zijn vaak ook op de hoogte van fiscale subsidieregelingen en hebben ook ervaring met het aanvragen ervan.

Tip
Een goede subsidieadviseur is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake Subsidies en andere overheidsstimuleringen (NVAS). Raadpleeg hun website voor namen en adressen.

Bron: Themapocket Subsidies, Pieter Rem/DyNova