De vijf P’s: bepaal uw kracht voor vrijwilligers

De vijf P’s: bepaal uw kracht voor vrijwilligers

De vijf P's: bepaal uw kracht voor vrijwilligers

De vijf P’s:

 1. Product
 2. Prijs
 3. Plaats
 4. Personen
 5. Promotie

1. Wat is uw product?
Wat heeft de organisatie vrijwilligers te bieden? Wat kunnen vrijwilligers bij ons doen?

 • welke thema’s, doelen en doelgroepen heeft de organisatie?
 • wat voor type organisatie is het? (voor-ons-door-ons, campagne, dienstverlener)
 • welke functies/taken worden door vrijwilligers gedaan?
 • welke projecten/activiteiten worden door vrijwilligers gedaan?
 • welke mogelijkheden zijn is er voor flexibele en/of incidentele inzet?
 • welke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en inspraak krijgen vrijwilligers?
 • welke opleiding/training(en) krijgt een vrijwilliger aangeboden?
 • wat krijgt een vrijwilliger als hij/zij actief wordt? (bijv. goed gevoel, kaarten voor een festival, vriendschap, werkervaring of studiepunten)

2. Wat is uw prijs?
Wat moeten vrijwilligers ervoor over hebben om actief te worden in uw organisatie?

 • welke competenties (kennis, vaardigheden, houding) vraagt u van vrijwilligers?
 • welke tijdsinspanning vraagt u? (hoe vaak, hoeveel uur, welke dagen/periode(s), welke tijden)
 • welke opleiding/training moet een vrijwilliger volgen om het werk goed uit te kunnen (blijven) voeren?

3. Wat is uw plaats?
Denk aan fysieke afstand (hoeveel km moet je reizen), maar ook aan drempels in de beleving. Komen potentiële vrijwilligers naar u toe of zoekt u ze zelf actief op?

 • waar is de organisatie gevestigd?
 • waar zijn vrijwilligers actief (locatie, gebied, internet)?
 • waar maken potentiële vrijwilligers kennis met de organisatie?

4. Wie zijn de personen?
Op welke mensen draait uw organisatie (medewerkers en andere vrijwilligers)? Probeer eens met de blik van een buitenstaander te kijken. Wat valt u op?

 • welke leeftijdsgroepen (generaties) zijn er actief in de organisatie?
 • wat zijn overige kenmerken van de mensen in de organisatie? (sekse, leefstijlen, etniciteit, type vrijwilligers op basis vrijwilligerskwadrant)
 • hoe verhouden oudere vrijwilligers zich ten opzichte van jongere vrijwilligers? (in verdeling van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, plaats in de organisatie)
 • wat is typerend voor jullie organisatiecultuur? (ondernemend/traditioneel/vernieuwend/…)
 • waarom zijn mensen actief in jullie organisatie?
 • wie komen mensen tegen als ze voor het eerst komen?
 • met wie werken de nieuwe vrijwilligers samen?

5. Hoe is de promotie?
Wat doet uw vereniging of stichting zoal om zichzelf te promoten?

 • Hoe komen potentiële vrijwilligers met jullie in aanraking, hoe vinden ze jullie? (welke kanalen en promotiemiddelen gebruiken jullie? Denk aan: website, flyers, posters, evenementen, presentaties op scholen, promotieteams)
 • Voor wie zijn jullie als organisatie zichtbaar op basis van gebruikte promotiemiddelen en kanalen? (bijv. bezoekers bibliotheek, lezers van wijkkrant, klanten spirituele boekhandel, bezoekers oranjemarkt)
 • Wat is jullie imago?