De wervingsboodschap op papier

De wervingsboodschap op papier

De wervingsboodschap op papier

Wervingsboodschap

Je wilt nieuwe leden gaan werven voor de vereniging. Je kan daarvoor gebruik maken van een wervingsboodschap. Denk daarbij aan artikelen of stukken tekst over:

 • De doelstelling van de vereniging;
 • De ontstaansgeschiedenis;
 • De organisatiestructuur;
 • De faciliteiten: wat is jouw aanbod?;
 • De groei van het ledenbestanddoor de jaren heen;
 • Verhalen / anekdotes van oud- of ereleden;
 • Recent behaalde successen.

Verdiep je ook in de concurrentie:

 • Is jouw locatie gunstiger dan die van de collega-vereniging?
 • Zijn de contributies lager dan bij jouw collega’s?
 • Bied je meer faciliteiten dan jouw collega’s?
 • Worden er meer activiteiten ontplooid dan bij jouw collega’s?
 • Zijn jouw doelstellingen ideëler of spreken ze meer aan?

Rechten en plichten

 • Tot welke activiteiten/bijeenkomsten/evenementen krijgen leden gratis toegang?
 • Welke ondersteuning bied je in de vorm van training en opleiding?
 • Krijgen leden een gratis (verenigings-)blad?
 • Hoe zit de prijsstructuur van de contributie in elkaar?
 • Wanneer vindt de betaling plaats?
 • Is het bijwonen van de algemene ledenvergadering verplicht of niet?
 • Moeten leden aan bepaalde (vaardigheids-)eisen voldoen om lid te kunnen worden?

Zet deze informatie op papier, zodat deze vastligt en makkelijk te raadplegen is. Houd bij het samenstellen van de informatie in je achterhoofd dat je alles weet van de vereniging en een nieuw lid helemaal niets. Gebruik deze tekst als basis en spits deze boodschap toe op de doelgroep die je wilt gaan benaderen.

0
Je winkelwagen