Een CBF-beoordeling aanvragen

Een CBF-beoordeling aanvragen

Een CBF-beoordeling aanvragen

Een startende fondsenwervende instelling of stichting kan bij het CBF een verklaring van geen bezwaar aanvragen. ‘Startend’ is in dit geval
‘minder dan 3 jaar actief’, gerekend vanaf de datum van notariële akte van oprichting. Een alternatief is het aanvragen van een CBF-certificaat voor kleine goede doelen (klein: het totaal van jaarlijkse baten is minder dan een half miljoen euro).

Conceptrapport
Het indienen van een aanvraag kan ook als uw stichting (nog) niet tot in het kleinste detail aan alle eisen voldoet die het CBF stelt. De beoordeling door het CBF resulteert in een conceptrapport. Op deze eerste versie kan bestuur van uw stichting binnen twee maanden reageren, bijvoorbeeld om onjuistheden bij te stellen of om een toelichting te vragen. Zo wordt duidelijk aan welke punten uw stichting in de nabije toekomst moet werken. Het rapport helpt u er dus bij uw aandacht en inspanningen te richten op die zaken die het meest belangrijk zijn. Na het verwerken van uw commentaar wordt besloten of het Certificaat dan wel de Verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven.

Kosten
Toch heeft het indienen van een aanvraag niet alleen positieve kanten. Zo kost een beoordeling relatief veel geld:

 • CBF-Certificaat voor kleine goede doelen
  Geldigheid: 3 jaar
  Nieuwe aanvraag: 500 euro
  Jaarlijkse bijdrage 2e en 3e jaar: 350 euro
 • Verklaring van geen bezwaar
  Geldigheid: 1½ jaar
  Nieuwe aanvraag*): 580 euro
  Herbeoordeling na 1½ jaar: 435 euro
  *) als uw stichting minder dan 1 jaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Anders 860 euro.

Voor veel beginnende stichtingen, doorgaans met een jaarbudget van minder dan 10.000 euro, zal dit een (te) hoge drempel zijn om de verklaring aan te vragen. Bovendien is de verklaring slechts 18 maanden geldig. Na deze termijn is een herbeoordeling noodzakelijk.

Recente eisen
Overweegt u een certificaat of verklaring van geen bezwaar aan te vragen, bekijk dan eerst de documenten met de meest recente eisen:
– Certificaat voor kleine goede doelen
Verklaring van geen bezwaar

Vindt u het aanvragen van een verklaring of certificaat (te) duur, bekijk dan toch de eisen eens. Stel uzelf bij elke eis de vraag ‘is er een goede reden om niet aan deze eis te voldoen’? Een stichting die niet naar een CBF-keur streeft, zal niettemin ‘op orde’ en ‘transparant’ willen zijn. Die doelen komen dichterbij als u aan de meeste eisen probeert te voldoen. Kost dit niet onevenredig veel geld en/of inspanning, streef er dan naar uw administratieve organisatie op een goede manier in te richten.

  0
  Je winkelwagen