Een naam bedenken

Een naam bedenken

Een naam bedenken

De door u bedachte naam wordt getoetst. Wordt de naam afgekeurd, dan is dit niet alleen een teleurstelling. Er zit ook een kostenplaatje aan. Toetsing is niet gratis. U moet een andere naam bedenken, en ook die moet weer getoetst worden.
Houd daarom bij het kiezen van een naam rekening met het volgende:

 • In de naam moet het woord ‘stichting’ voorkomen. Dit woord hoeft echter niet het eerste woord in de naam te zijn.
 • De naam van de stichting mag zijn samengesteld uit woorden uit alle denkbare talen.
 • De naam van de stichting mag alleen letters bevatten die in het Latijnse alfabet voorkomen.
 • De naam van de stichting moet onderscheidend zijn. Wilt u uw stichting ‘De Nederlandse Stichting’ noemen, dan zal niet worden geaccepteerd.
 • De naam mag niet gelijk zijn aan of te veel overeenkomen met reeds in het handelsregister geregistreerde namen, althans niet in die mate dat er verwarring kan ontstaan.
 • De naam mag de werkelijkheid geen geweld aandoen. Een naam die de suggestie wekt dat de stichting groter, mooier of nobeler is dan in werkelijkheid, zal worden geweigerd.
 • De naam van de stichting mag geen merknaam bevatten.
 • In de naam van de stichting mag niet de naam van een persoon voorkomen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als de stichting wordt opgericht bij testament van de persoon die zijn of haar naam aan de stichting wil verbinden.
 • Het woord ‘bank’ mag alleen in de naam voorkomen als de betekenis ervan anders is dan ‘bankbedrijf’ of ‘bankinstelling’.
 • Beschermde titels als ‘rechter’ of ‘advocaat’ zijn in de naam van een stichting niet toegestaan.
 • Buitenlandse rechtsvormen als ‘Ltd.’ mogen evenmin onderdeel van de stichtingsnaam zijn.
 • De naam moet zijn goedgekeurd door de Kamer van Koophandel. Hiertoe moet bij deze organisatie een verzoek tot namenonderzoek worden ingediend. De Kamer van Koophandel zal een handelsnaamonderzoek uitvoeren. Hieraan zijn kosten verbonden (2010: 90 euro). Om teleurstellingen zo veel mogelijk te voorkomen kunt u online al een vereenvoudigd vooronderzoek doen.
 • Behalve de formele naam van uw stichting kan ook een ‘roepnaam’ worden gekozen. Draagt uw stichting de (lange) naam Stichting Roemeens-Hongaarse weeskinderen in Transsylvanië, dan kan het handig zijn ook een kortere naam te kiezen, bijvoorbeeld SRHWT. Deze naam kan als verkorte naam worden vastgelegd in de statuten. Het is goed dit vooraf te bedenken: de notaris brengt voor het wijzigen van statuten immers kosten in rekening!

Bedenk meerdere namen
U doet er goed aan een aantal namen voor uw stichting te bedenken. Stel een lijstje op: zet de meest aantrekkelijke naam bovenaan en plaats de overige namen in volgorde daaronder, totdat de minst gewenste naam onderaan staat. Mocht de eerste naam niet worden goedgekeurd, kunt u verder met de volgende op het lijstje.
Een dergelijke volgorde kan niet alleen het resultaat zijn van goed overleg met uw (aanstaande) medebestuursleden. Ook een onderzoek onder de doelgroep is erg zinvol. Wat voor associaties roepen de diverse namen bij hen op. Welke naam wakkert vrijgevigheid aan? Welke naam heeft een solide uitstraling? En richt uw stichting zich (mede) op het buitenland, let dan op twee zaken. Hebben een of meer Nederlandse woorden een vervelende betekenis in de taal een van de landen waarop uw stichting zich richt? En is de gekozen naam op een goede manier te vertalen?

Denk aan de domeinnaam
In de toekomst zult u de naam van uw stichting op een aantal plaatsen willen gebruiken, onder andere op het internet. Ga daarom via uw provider of via Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) na of een domeinnaam die overeenkomt met de beoogde naam van uw stichting nog vrij is.