Een pakkende folder of brochure maken

Een pakkende folder of brochure maken

Een pakkende folder of brochure maken

Folder
Een folder bestaat uit minimaal vier pagina’s en is zelden omvangrijker dan acht pagina’s. Een folder is een geschikt medium om een onderwerp van beperkte omvang te behandelen. In vergelijking met een brochure kunt u niet erg diep gaan.
Ontvangers gebruiken een folder om zich snel te oriënteren op een onderwerp of om iets na te kunnen lezen. Soms wordt de folder nog enige tijd bewaard, maar dat is meestal niet voor lang. Een folder is vooral geschikt voor mensen die al geïnteresseerd zijn. U kunt een folder meegeven bij een bezoek aan uw organisatie of op verzoek van (toekomstige) leden of donateurs opsturen.

Elementen van een folder Een folder bevat de volgende elementen:
 • Titel en eventueel ondertitel
 • Tekstblokken
 • Kopjes en tussenkopjes
 • Illustraties en foto’s (bijvoorbeeld van uw medewerkers) met onderschrift
 • Een coupon om reageren gemakkelijk te maken
 • Het logo van uw organisatie
 • (Adres)gegevens van uw organisatie
 • Een pay-off: een pakkende samenvatting van de boodschap in één zin.

Vouwwijze van een folder

Er zijn verschillende manieren waarop u een folder kunt vouwen. De vouwwijze is van grote invloed op de manier waarop mensen de folder lezen. Als u uitgaat van een A4-formaat, zijn dit enkele mogelijkheden:
Een éénslagfolder
Dit is een folder die in de lengte of de breedte eenmaal is gevouwen, waarbij vier gedeeltes ontstaan. In de afbeelding ziet u een voorbeeld.
Een drieslagfolder
Deze folder heeft in de breedte twee vouwen, waardoor aan beide zijden van het papier drie `vakken’ ontstaan. Op de binnenzijde ziet u dan drie tekstpagina’s die van links naar recht gelezen worden. Op de buitenzijde vindt u de voorkant, de achterkant en een tekstflap. In de afbeelding ziet u drie voorbeelden: de zigzagvouw, de wikkelvouw en de parallelvouw.
 
 
Vouwwijze van een folder. Bron: PNE/NLB/NED/COM-modules 
Tips

 • Zorg dat de titel en de illustratie op de voorkant opvalt, zodat mensen de folder ook meenemen en lezen.
 • Een folder kan ook opvallen door specifieke vormgevingskenmerken zoals contrasten in het lettertype:
  – groot en klein, dik en dun, zwart en wit;
  – een groot formaat en forse letters;
  – door kleuren te gebruiken.
 • Gebruik naast een titel ook een ondertitel als ‘smaakmaker’. Gebruik bijvoorbeeld een prikkelende vraag die motiveert tot het doornemen van de inhoud van de folder.
 • Gebruik een min of meer zakelijke tekst om lezers te informeren en een meer persoonlijkere tekst vooral om lezers te motiveren.
 • Zet aan tot het geven van ‘feedback’. Oftewel, geef aan op welke manieren de lezer verdere actie kan ondernemen en kan reageren. 
 • Gebruik korte tekstblokken. Als een tekstblok te lang dreigt te worden kunt u het vrijwel altijd zonder veel moeite in tweeën knippen en ieder blokje voorzien van een eigen tussenkop. 
 • Zorg voor een interessante achterpagina die los van de andere pagina’s te lezen is. Vaak is de achterkant van een folder zichtbaar.
Brochure
Een brochure bestaat uit losse gevouwen vellen papier die gelijmd zijn of bijeengehouden worden met nietjes. De brochure is voorzien van een omslag, vaak van een slappe papiersoort. De omvang van een brochure ligt meestal tussen de twaalf en veertig pagina’s. In een brochure kunt u een flinke hoeveelheid informatie kwijt. U kunt een onderwerp diepgaand behandelen en het van meer kanten belichten. Een brochure heeft vooral een naslagkarakter: de ontvanger kan de informatie thuis rustig doorlezen en bewaren.

Elementen van een brochure

Een brochure heeft dezelfde elementen als een folder. Extra zijn:
 • Een colofon met bijzonderheden over de samenstelling en uitgave van de brochure, zoals namen van de tekstschrijver, fotograaf, vormgever, drukker en verantwoordelijke uitgever.
 • Een inhoudsopgave.
 • Paginanummers.

Tips

 • Overweeg een antwoordkaart op te nemen, bijvoorbeeld met uw antwoordnummer. Dat maakt reageren nog gemakkelijker.
 • Neem een slogan op die u ook opneemt in andere uitingen. Dat zorgt voor herkenning en het onthouden van uw boodschap.
 • Veel brochures kennen een grote omvang. Zorg daarom voor een eenvoudige heldere structuur waarin de informatie eenvoudig te vinden is.
 • Wilt u dat de lezer de brochure als een soort boekje beschouwt dat hij niet wil weggooien? Zorg er dan voor dat de achterzijde van de brochure én de binnenzijden van de omslag vrijwel geen tekst bevat. Zorg er ook voor dat iedere pagina een afgeronde tekst heeft die niet overloopt naar de volgende pagina. Ook het gebruik van zwaarder papier draagt bij aan het bewaren van de brochure. 

Soorten brochures en folders
U kunt verschillende soorten brochures en folders onderscheiden:
1. Dienstgericht 
Deze bevatten informatie over uw diensten en activiteiten. Een folder heeft meer een wervend doel en een brochure is meestal meer informerend. Een brochure kan ook de vorm krijgen van een catalogus met een overzicht van alle diensten die u aanbiedt. Het doel is dan de lezer te bewegen bij u iets af te nemen. Bijvoorbeeld een brochure over alle muzieklessen (kleutermuziek, introductielessen, lessen met de diverse muziekinstrumenten, zangtrainingen, enzovoorts).
2. Themagericht 
Deze bevatten informatie over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld een folder over het Zwem-ABC of over het jongerenwerk in de buurthuizen.
3. Organisatiegericht
Deze bevatten informatie over uw organisatie. De lezer krijgt een indruk van uw organisatie en niet zozeer van een specifieke dienst die u levert of activiteit die u uitvoert. Er zijn verschillende varianten van deze brochures zoals een imagobrochure of introductiebrochure.