Financiële huishouding op orde

Financiële huishouding op orde

Uw financiële huishouding op orde
e-Boekhouden.nl

Mocht de vereniging in de financiële problemen komen, dan is een plan van aanpak onontbeerlijk. Wat moet er gebeuren en wie moet wat doen? Laat je als bestuur hierin bijstaan door een financieel adviseur, wellicht is er een onder jouw leden of relaties aanwezig?

De basis voor het voorkomen van een financieel fiasco is een goede financiële huishouding binnen de vereniging.

Het stroomlijnen van inkomsten

Het innen van contributies, cursusgeld en andere ledenbijdragen is niet zelden een bron van zorg voor bestuurders. En ook beloofde donaties worden niet altijd ontvangen. Gelukkig kan je maatregelen treffen om deze inkomsten tijdig en soepel in de kas te laten glijden.

Uitblijvende inkomsten

Betalingen die niet op tijd binnen komen kunnen de vereniging in grote problemen brengen. Hoe gaat je hier mee om? Zeker als het gaat om contributies van leden of bijdragen van donateurs is dit een gevoelige kwestie. Met kant- en klare betalingsherinneringen en Sommatie-Ingebrekestellingen om te versturen.

Betaal met beleid

Voor de penningmeester (en de overige bestuursleden) is het zaak grip op de betalingen te houden. Hoe zet je een sluitend systeem op om de facturen die binnenkomen te verwerken, de betalingen te structureren en geen betalingsachterstand of schulden op te lopen?

Loop geen belastingschuld op

Verenigingen moeten in bepaalde gevallen ‘ondernemersbelasting’ betalen, ook al is er geen sprake van een winstoogmerk. Niets is vervelender dan geconfronteerd te worden met een flinke belastingaanslag, terwijl je niet eens wist dat je belastingplichtig bent. Met welke belastingen kan uw organisatie te maken krijgen?
Belasting betalen »

    e-Boekhouden.nl

    Je winkelwagen