27 september 2012

Mogen we een vrijwilliger belastingvrij belonen?

De penningmeester van een culturele stichting maakt zich zorgen. Hij betaalt alle vrijwilligers 200 euro per maand aan onkostenvergoedingen. Iemand wees hem er op dat dit voor problemen kan zorgen bij de Belastingdienst. De penningmeester vreest nu voor een boete of naheffing. Terecht of niet?

De zorg is gedeeltelijk terecht. Hoewel het feitelijk om vrijwilligerswerk gaat, mag u uw vrijwilligers een onkostenvergoeding of extraatje geven. Zonder dat daar belasting over moet worden betaald. Deze vergoeding valt onder de vrijwilligersregeling»

Let op het maximumbedrag
De culturele stichting mag haar vrijwilligers via deze vrijwilligersregeling belonen onder een paar voorwaarden:

  • Het bedrag van de beloning mag niet hoger zijn dan 150 euro per maand en 1.500 euro per jaar. Als de penningmeester een half jaar 200 euro per maand betaalt, is er toch een probleem. Het totaal van 1.200 komt niet boven het jaarmaximum, maar per maand wordt er 50 euro teveel gegeven. 
  • Betaalt u uw vrijwilligers een uurloon? Voor vrijwilligers onder de 23 jaar geldt een maximaal uurloon van 2,50 euro. Boven de 23 jaar geldt een maximaal uurloon van 4,50 euro. Ook hier geldt een maximum van 150 euro per maand en 1.500 euro per jaar.

Daarboven: loonheffing, geen boete
Het maximumbedrag van 1.500 euro per jaar geldt als totaalvergoeding, voor de werkzaamheden en werkelijk gemaakte kosten. Hieronder vallen alle kosten die de vrijwilligers voor hun werk maken, bijvoorbeeld postzegels, reis- , parkeer- , en telefoonkosten, speciale kleding en andere benodigdheden. Twijfelt u over bepaalde kosten? Volg het schema van de Belastingdienst op pagina 6 »

Lukt het niet om binnen het maximumbedrag te blijven, dan moet u belasting betalen. Bij de culturele vereniging moet de penningmeester loonheffing over de totale vergoeding afdragen. Van een boete is geen sprake.

Voldoen aan voorwaarden vrijwilliger
De vrijwilligersregeling vervalt ook als iemand niet voldoet aan de voorwaarden van het vrijwilligerschap. Iemand is in de ogen van de fiscus alleen een vrijwilliger als:

  • hij/zij werkzaamheden verricht voor een vereniging of stichting of een organisatie zonder winstoogmerk die geen bv of nv is
  • hij/zij niet bij u in dienst is
  • hij/zij de werkzaamheden niet als beroep uitoefent 
  • hij/zij voor het werk dat hij doet geen loon ontvangt, maar alleen een onbelaste vergoeding. Het bovengenoemde vrijwilligersuurloon valt hier ook onder.

Voordelen onbelaste vergoeding

  • Sommige vrijwilligers van de culturele stichting hadden trouw alle bonnetjes bewaard. Dit is niet nodig. Bij het uitkeren van het vaste bedrag per maand hoeft u geen bewijzen van de precieze kosten aan de Belastingdienst te laten zien. Dit scheelt veel administratieve rompslomp.
  • Wie bij het uitkeren van vergoedingen binnen de bedragen van de vrijwilligersregeling blijft, hoeft zich geen zorgen te maken dat er loonheffing en premies op de vergoedingen moeten worden ingehouden. Deze vergoedingen worden dan namelijk per definitie als onbelaste vergoeding aangemerkt. Ongeacht de werkelijke kosten.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...