1 oktober 2012

TIP: belastingvoordeel voor ANBI’s

Uw organisatie kan mogelijk in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Als u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) heeft u voordeel op het gebied van schenken, successie en giften.

Om de ANBI-statuts van de Belastingdienst te krijgen moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier of individueel belang dienen.

In het ANBI-besluit staat beschreven aan welke eisen de instellingen moeten voldoen. Zo mogen bestuurders alleen een onkostenvergoeding en geen beloning ontvangen en moet de organisatie een actueel beleidsplan hebben.

Ook al voldoet uw organisatie aan de criteria, of juist niet aan allemaal, dan nog is het niet vooraf te zeggen of u een ANBI-status krijgt, omdat de Belastingdienst dit per geval beoordeelt en allerlei zaken in ogenschouw neemt. Het is in ieder geval het proberen waard.

Lees meer over de criteria, voorwaarden en aanvragen van een beschikking via de Belastingdienst »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...