19 maart 2013

Verlenging belastingvoordeel voor giften aan cultuur

Particulieren en bedrijven die giften doen aan culturele instellingen kunnen langer profiteren van een extra belastingvoordeel. Het gebruik van de multiplier voor de giftenaftrek wordt met een jaar verlengd tot en met 2017. Hierdoor kan het doen van een gift aan uw culturele vereniging of stichting worden gestimuleerd.

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën en minister Jet Bussemaker van Onderwijs hopen dat de verlenging van deze maatregel voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt. Giften aan culturele instellingen mogen hierdoor met een bepaald percentage worden vermenigvuldigd, zodat er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken.

Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting 25 % meer aftrekken dan ze geven. Voor hen kan het extra belastingvoordeel oplopen tot € 650. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Voor hen kan het extra voordeel oplopen tot € 625.

Op daargeefjeom.nl is informatie te vinden over de extra aftrek, de Geefwijzer wijst de weg door de fiscale faciliteiten. Culturele instellingen vinden hier mogelijkheden om wervingsactiviteiten voor potentiële gevers te ondersteunen. Met een toolkit voor gepersonaliseerde banners, posters en ander campagne- materiaal.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...
No data was found