Overig

Meer over overige financiële zaken als verzekeringen, administratie, verslaglegging, financiële huishouding en financiële problemen. Ook fraude, al dan niet door de eigen penningmeester, kan een groot probleem zijn voor een vereniging of stichting.

Elektronisch factureren: goedkoop en snel

De elektronische (of digitale) factuur is al sinds 2004 wettelijk toegestaan. E-factureren bespaart tijd en geld, omdat de factuur per e-mail wordt verzonden. Ook blijkt uit ervaring van bedrijven die al langer de e-factuur gebruiken, dat deze sneller betaald wordt dan de papieren versie. De laatste jaren neemt het gebruik van elektronisch factureren toe, mede als gevolg van het […]

Voorkom fraude en fouten door functiescheiding

Functiescheiding in de praktijk Misschien heeft u zich, zittend op een terrasje in het zuiden van Europa, wel eens verbaasd over het vele personeel dat in die horeca-gelegenheid aanwezig was? De ene medewerker neemt uw bestelling op, een ander serveert uw maaltijd en als u een drankje bijbestelt kan dat niet zomaar bij élk personeelslid. […]

Voorkom fraude en fouten door functiescheiding deel 2

In het vorige artikel kreeg u voorbeelden van functiescheiding in de horeca en in de kantine van uw vereniging. In dit tweede artikel ga ik in op functiescheiding bij een activiteit waarmee iedere vereniging en stichting te maken heeft: het betalen van facturen. Wat is functiescheiding? De essentie van functiescheiding is dat niet alle activiteiten […]

Wat te doen bij fraude: het geld terugkrijgen

Eerste doel: terugkrijgen van het geld Voor uw vereniging of stichting kan het bijna van levensbelang zijn om het ontvreemde geld terug te krijgen. Dát is het belangrijkste. Als er al behoefte bestaat om de fraudeur aan de schandpaal te nagelen of te (laten) straffen, dan is dat toch minder belangrijk dan het terugkrijgen van […]

De jaarrekening: hoe duidelijker, hoe beter

Weet u wat ‘transitoria’ zijn? En bent u bekend met ‘overlopende posten’ en ‘kruisposten’? Misschien weet u van vroeger in de schoolbanken nog wat een ‘tussenrekening’ is? Als u geen penningmeester bent, hoeft u dit vakjargon van boekhouders en administrateurs eigenlijk ook helemaal niet te kennen. Als bestuurslid, lid of geïnteresseerde heeft u alleen te […]

Fraude binnen uw organisatie

Vermoedens Fraude is een misdrijf, mits het kan worden bewezen. U dient dus aan te kunnen tonen dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Wanneer u vermoedt dat er gefraudeerd wordt, gaat u bewijsmateriaal verzamelen: Controleer het kasboek tot op de kleinste details. Check alle overboekingen op reden van overboeking, rekeningnummers en begunstigden. Praat nog […]

Wat te doen bij fraude: wetboek van strafrecht

“Fraude” is een verzamelnaam. Het woord fraude stamt uit het Grieks en betekent letterlijk bedrog. In Van Dale wordt onder fraude verstaan: “valsheid, bedrog (in administratie, geldelijk beheer en m.b.t. de samenstelling van waren)”. Fraude bij een vereniging of stichting betekent dat opzettelijk en onrechtmatig geld en/of goederen zijn onttrokken aan de vereniging of stichting. Het […]

Wat te doen bij fraude: het overzicht

In de meeste gevallen gaat de fraude om een penningmeester die geld heeft ontvreemd. We hebben de fraudegevallen waarover de afgelopen vier maanden in de pers is gepubliceerd, voor u op een rij gezet. Het gaat in totaal om 16 gevallen, een alarmerend aantal. Bij 10 van die 16 gevallen wordt het fraudebedrag genoemd, bij […]

Wat te doen bij fraude: de strafprocedure

  In deel 3 van deze artikelserie gaf ik het advies om altijd te proberen om van de fraudeur een schriftelijke bekentenis te krijgen en te komen tot concrete terugbetalingsafspraken. Als u dat niet wilt, als dat niet lukt – of als de fraudeur zich niet houdt aan de gemaakte afspraken – kunt u een […]

Wat te doen bij fraude: bewijs

Het is belangrijk om vast te kunnen stellen of er fraude is gepleegd en wat de omvang daarvan is. Als u geld wilt terugvorderen van een frauderende penningmeester, moet u natuurlijk ook weten om welk bedrag het gaat. Als u aangifte wilt doen, kan dat niet op grond van een vaag vermoeden; hoe completer uw […]