27 september 2012

Geen zomerstop voor fraudeurs

Terug van weggeweest, de rubriek FRAUDE. Deze rubriek heeft weliswaar een zomerstop gehad, in fraudeland was daar geen sprake van. Maarten den Ouden heeft weer een aantal fraudegevallen voor u geselecteerd en geeft exemplaren van zijn nieuwe Kascommissiegids voor VvE's weg.

De rubriek ‘Fraude’ is na een zomerstop weer terug. De komende maanden zal Maarten den Ouden, auteur van De Kascommissiegids, u weer bijpraten over onder meer actuele fraudegevallen en over methoden om fraude en andere onregelmatigheden te voorkomen en in ieder geval tijdig te signaleren.
Deze rubriek heeft dan weliswaar een zomerstop gehad, in fraudeland was geen sprake van een zomerstop. Zo maar een aantal recente fraudemeldingen uit de media:

  • de kleinste fraude vond plaats bij een Wijkraad in Oldenzaal. De (inmiddels: ex-) penningmeester verduisterde daar een bedrag van € 5.700. De man is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur;
  • de langstdurende fraude was bij de Stichting Kat in Nood in Groningen. De voorzitster gebruikte zo’n € 150.000 voor privé-doeleinden en het duurde 10 jaar voordat dat werd ontdekt;
  • in Amerika is alles groter natuurlijk…een Amerikaanse priester verduisterde $ 1,3 miljoen;
  • ook de Evangelische Broedergemeente in Den Haag werd geconfronteerd met een fraude: zo’n € 185.000 is verdwenen, onder meer om een buitenechtelijk kind van de penningmeester te onderhouden. De administratie was een janboel en al jaren niet gecontroleerd.

Dit lijstje kan met gemak worden uitgebreid met vele andere aan het licht gekomen fraudes bij verenigingen en stichtingen.

Sprookje
Een van de redenen dat fraudes vaak pas na jaren worden ontdekt is dat de jaarlijkse controle door de kascommissie niet goed wordt uitgevoerd. Weet u bijvoorbeeld hoe de meeste kascommissies het in de kas aanwezige contante geld controleren?
Men gaat op bezoek bij de penningmeester en vraagt na het eerste kopje koffie: Lieve penningmeester, hoeveel euro’s heeft u in de kas zitten? De penningmeester kijkt in zijn administratie of in zijn geldkistje en zegt: Lieve kascommissieleden, ik heb precies € 1.382 in de kas zitten. Kijk maar, hier heb ik het geldkistje!
Dan telt de kascommissie het geld in het geldkistje na en constateert dat er inderdaad precies € 1.382 in kas zit. Vervolgens drinkt men een tweede kopje koffie en ze leefden nog lang en gelukkig.
Nu zult u zeggen, dat is een sprookje. Zo doet toch geen enkele kascommissie het? Een kascommissie is toch niet zo dom om aan de gecontroleerde te vragen hoeveel geld er in de kas zou moeten zitten? Als de penningmeester niet eerlijk is (gelukkig is een overgrote meerderheid van penningmeesters wél eerlijk) zou hij zo maar een verkeerd bedrag kunnen noemen en wordt een fraude nooit ontdekt!

In de media verschijnen regelmatig berichten over fraude bij verenigingen en stichtingen. Drs. Maarten den Ouden, registeraccountant en auteur van De Kascommissiegids, geeft in deze reeks naar aanleiding van fraudegevallen tips om deze tegen te gaan. Kortom, hoe een goede organisatie en een goede controle fraude kan helpen voorkomen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...