22 januari 2013

Ledengroei- en behoud belangrijkste ambitie van verenigingen

Penningmeesters van sportverenigingen hebben als belangrijkste ambitie ledengroei/behoud van ledenaantallen en toernooien. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder penningmeesters. Het organiseren van competities, toernooien en recreatielopen brengt volgens de penningmeesters het meeste geld in het laatje.

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van 2Basics de gegevens uit de verkiezing van ‘Penningmeester van het Jaar’ geanalyseerd. Tijdens die verkiezing hebben penningmeesters van sportverenigingen een vragenlijst ingevuld. In de rapportage is onder meer te lezen dat de gemiddelde penningmeester een man van 49 is, die ongeveer zeven jaar deze functie vervult. Bijna de helft van de penningmeesters werkt nog altijd met spreadsheets en Excel. Meer dan éénderde van de penningmeesters beschikt niet over een financiële achtergrond.

Opbrengsten
Het organiseren van competities, toernooien en recreatielopen brengt volgens de penningmeesters het meeste geld in het laatje, gevolgd door verenigingsacties als het ophalen van oud papier, sponsoracties/-lopen/-loterijen en de Grote Clubactie. Als belangrijkste ambitie van de vereniging voor aankomend jaar worden ‘groei/behouden ledenaantalen/toernooien’, ‘het opwaarderen van accommodatie/materiaal’ en ‘handhaving/promotie/titel competitie en groei atleten’ genoemd.

Benieuwd naar meer overeenkomsten en verschillen tussen de gemiddelde penningmeester en de penningmeester van uw vereniging of stichting? Of bent u penningmeester en wilt u opbrengsten en ambities vergelijken?
Lees de factsheet met de belangrijkste uitkomsten of download het volledige rapport.

Lees ook de weblogs van Jan Hommes over ledengroei- en behoud >>

Bron: Het Mulier Instituut/ penningmeestervanhetjaar.nl

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...