Overig

Meer over overige financiële zaken als verzekeringen, administratie, verslaglegging, financiële huishouding en financiële problemen. Ook fraude, al dan niet door de eigen penningmeester, kan een groot probleem zijn voor een vereniging of stichting.

Wat te doen bij fraude: bewijs

Het is belangrijk om vast te kunnen stellen of er fraude is gepleegd en wat de omvang daarvan is. Als u geld wilt terugvorderen van een frauderende penningmeester, moet u natuurlijk ook weten om welk bedrag het gaat. Als u aangifte wilt doen, kan dat niet op grond van een vaag vermoeden; hoe completer uw […]

Wat te doen bij fraude: de civiele procedure

  Verschil met strafprocedure Bij een civiele procedure staat het verkrijgen van schadevergoeding voorop. Uw vereniging of stichting spant een gerechtelijke procedure aan en niet justitie. Als u aangifte heeft gedaan en de officier van justitie tot onderzoek en daarna tot vervolging besluit, geeft u de zaak in feite uit handen aan justitie. Dan gaat de […]

Checklist zorgeloos inhuren van arbeid

Checklist voor het zorgeloos inhuren van arbeid Als jouw vereniging of stichting arbeid inhuurt – in de vorm van uitzendwerk, payroll en andere vormen waarbij personeel wordt ingehuurd – ben je verplicht gebruik te maken van, door de Stichting Normering Arbeid (SNA) op basis van NEN 4400, gecertificeerde uitzendbedrijven.   In samenwerking met de LTO Noord […]

Waarschuwing: oplichters richten zich op verenigingen en stichtingen

Bij phishing ontfutselen criminelen door middel van e-mails of telefoongesprekken de codes voor internetbankieren, waarmee zij geld van de betaalrekening wegsluizen. De oplichters benaderen doorgaans de penningmeester en doen zich voor als medewerker van een bank. In het gesprek wordt gesuggereerd dat er een technisch of veiligheidsprobleem is en dat de medewerker daarom de inlogcodes […]

Wees in de vakantieperiode extra alert op spookfacturen

Wat is een spookfactuur? Een spookfactuur is een als rekening ‘vermomde’ aanbieding voor een product of dienst. Hierbij gaat het meestal om niet-bestaande softwarepakketten. Dat het om een aanbieding gaat, wordt pas duidelijk als de kleine lettertjes op de ‘rekening’ goed worden gelezen. Lees meer over spookfacturen en andere vormen van acquisitiefraude in het artikel: […]

Kascontrole, hoe doe je dat? Deel 3: Kritisch controleren

Controle betekent controleren… “Controle houdt in dat u moet controleren…”. Dat lijkt wellicht een open deur, maar u en ik weten dat veel kascommissieleden bij de jaarlijkse controle niet ‘te diep’ willen gaan.
 De penningmeester is immers een eerlijk persoon die al jarenlang plichtsgetrouw de financiën onder zijn of haar hoede heeft? En bovendien hebben […]

Nieuw personeel of uitbesteden?

Is het aannemen van personeel haalbaar? Uitzendarbeid: houd het kort Payrolling: personeel ‘leasen’ Een administratiekantoor inhuren  Doe-het-zelven met software Is het aannemen van personeel haalbaar?Dit komt er onder andere kijken bij het aannemen van een nieuwe medewerker: u moet hem aanmelden bij het UWV en de Belastingdienst. Daarnaast moet u verzekeringen afsluiten, premies afdragen, een risico-inventarisatie […]

Tips voor een succesvolle maatschappelijke stage

Wat is maatschappelijke stage? Wat kan de stagiair voor u betekenen? Kandidaten Kosten Opzet Bespreking vooraf Uitvoering Een geslaagde stage Uit de praktijk Meer informatie Wat is maatschappelijke stage? In 2007 is de maatschappelijke stage in Nederland geïntroduceerd. Een geheel nieuwe stagevorm voor jongeren in het voorgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Door gedurende de […]

De details van detachering

Wat is detachering? Wanneer wordt detachering ingezet? Soorten detachering Kosten Voor- en nadelen van detachering Soorten detacheringsbureaus Wat is detachering? Organisaties lenen detacheringspersoneel in wanneer zij voor een bepaald project over specifieke kennis moeten beschikken. Ook bij gewoon tijdelijk werk kan detachering een uitkomst bieden. Detachering lijkt veel op uitzendwerk met het verschil dat uitzendkrachten een […]

Investeer in de toekomst: neem een jongere aan

Leerbanen en stageplaatsen Fiscaal voordeel HBO-studenten in dienst Nog meer belastingvoordeel Leerbanen en stageplaatsen Leerbanen en stageplaatsen mogen alleen worden aangeboden door organisaties die erkend zijn als leerbedrijf door het kenniscentrum uit de bedrijfstak of beroepscategorie. U kunt zich voor deze kwalificatie aanmelden op de website Stagemarkt of bij het Servicepunt Kenniscentra via 088-5378288. Hier kunt […]