1 oktober 2012

TIP van de penningmeester: opzeggen lidmaatschap

Wij hebben binnen de vereniging ieder jaar weer discussies met leden (of ouders van leden) over het feit of men nu wel of niet nog lid is. Deze discussies spelen natuurlijk altijd wanneer de acceptgirokaarten voor het nieuwe seizoen weer verzonden zijn.

Veel mensen zeggen dan niet bekend te zijn geweest met de reglementen rondom de opzegging van het lidmaatschap. Ze vinden het dan zeer onterecht dat ze toch moeten betalen terwijl hun kind(eren) niet meer actief zijn binnen de vereniging. Het is dus heel belangrijk om dit soort zaken goed op een rijtje te hebben en om ervoor te zorgen dat iedereen die als bestuurs- of commissielid, of als vrijwilliger actief is altijd dezelfde (juiste) informatie aan ouders/leden verstrekt. Mijn ervaring is dat men nogal eens probeert om mensen tegen elkaar uit te spelen door te zeggen dat die-of-die echt iets anders gezegd of beloofd heeft.

  • Zorg ervoor dat op het inschrijfformulier al duidelijk vermeld staat op welke manier de opzegging moet plaatsvinden en wat de uiterste datum van opzegging is (bijvoorbeeld 1 maand voor het nieuwe seizoen, per brief gericht aan de ledenadministratie). Dit formulier moet voor akkoord ondertekend worden en een kopie daarvan is voor het lid. De andere kopie moet dan natuurlijk wel goed bewaard worden, anders valt niet meer aan te tonen dat men destijds akkoord is gegaan met de regels die vermeld staan op het formulier.
  • Vervolgens mag dus ook niemand mondelinge opzeggingen accepteren! Wanneer iemand mondeling aan bijvoorbeeld een trainer wil doorgeven dat men wil opzeggen dan moet het antwoord altijd zijn dat er op die manier niet opgezegd kan worden. Daarbij moet dan dus ook verteld worden hoe het dan wel kan. Van deze regel zou u dan ook voor niemand moeten afwijken, hij geldt voor iedereen en dus ook voor bestuursleden of voor mensen die meer of minder actief zijn als vrijwilliger. Dit vergroot namelijk uw eigen geloofwaardigheid en bovendien hoeft u dan niet iedere keer de afweging te maken of iemand in aanmerking zou kunnen komen voor een uitzondering.
  • Wat ook goed werkt is één maand voor de uiterste opzegdatum een brief sturen aan alle leden. Daarin kijkt u dan vooruit naar het komende seizoen en benadrukt nog even dat een ieder die niet tijdig heeft opgezegd voor het hele komende jaar weer contributieplichtig is. Daarin vermeld u natuurlijk ook op welke manier er ook alweer opgezegd kan worden, voor welke datum dit moet gebeuren en aan welk adres de opzegging gericht moet worden.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...