27 september 2012

Verzeker uw personeel

Wanneer uw organisatie personeel in dienst heeft, bent u in feite verantwoordelijk voor de schade die werknemers oplopen en toebrengen onder werktijd. Gelukkig kunt u zich als werkgever verzekeren, hier vindt u een overzicht van de belangrijkste verzekeringen die uw organisatie in de rol van werkgever kan afsluiten.

Ziektekosten
Als een medewerker voor korte of lange tijd uit de running is, kost dat een werkgever handenvol geld vanwege de verplichting om de eerste twee ziektejaren minimaal 170% van het loon door te betalen. U kunt dit risico zelf dragen, samen met andere werkgevers een voorziening treffen (denk aan reïntegratie van de arbeidsgehandicapte in een ander bedrijf) maar het is ook mogelijk om een particuliere verzekering af te sluiten die het risico geheel of gedeeltelijk afdekt. Er zijn twee hoofdvormen:

De conventionele verzekering: voor een eerste periode van ziekte draagt u het risico zelf, voor de periode daarna sluit u een verzekering af. Deze lijkt het meeste op de oude ziektewet. Bij deze dekking krijgt u een overeengekomen bedrag (tussen de 70 en 100% van het door te betalen loon) voor elke verzuimdag van uw zieke werknemer. Die verzuimdagen gelden pas vanaf een door uzelf vastgesteld aantal wachtdagen, dat voor uw rekening komt. Uiteraard betaalt u de laagste premie als u kiest voor het laagste percentage aan doorbetaald loon en het hoogste aantal wachtdagen.

De ‘stop-loss’-verzekering: de werkgever draagt een eigen risico voor een bepaald bedrag en verzekert het bedrag dat daar bovenuit komt. U krijgt dus pas iets uitgekeerd als u het overeengekomen eigenrisicobedrag per jaar (ook wel het eigen behoud genoemd) overschrijdt. Het eigen behoud kunt u het beste bepalen door naar het gemiddelde verzuim van de afgelopen drie jaar te kijken. U mag natuurlijk een hoger bedrag aan eigen behoud nemen: u betaalt dan ook minder premie. Gebruikelijk is een eigenrisicoperiode van enkele weken. Als de verzekering uitkeert, gaat het geld naar de werkgever. U betaalt het loon door.

Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering voor het personeel is een secundaire arbeidsvoorwaarde die zeker zal worden gewaardeerd. Mocht een medewerker blijvend invalide of blijvend arbeidsongeschikt raken of overlijden bij een bedrijfsongeval, dan keert de ongevallenverzekering uit. U kunt zelf de hoogte van de premie en de uitkering bepalen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Door een verkeerd advies aan een cliënt, een niet nagekomen afspraak of een andere fout kan de partij waarvoor of waarmee uw organisatie werkt financiële schade oplopen. Het gaat dan niet om schade aan personen of zaken, maar om de zogenaamde zuivere vermogensschade. Bij eventuele beroepsfouten bent u tegen deze schade verzekerd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)
Als er onder werktijd iets gebeurt waardoor een derde schade lijdt, is de werkgever wettelijk aansprakelijk. Dat geldt ook als de werknemer in de auto onderweg is naar een afspraak, maar vaak weer niet tijdens woon-werkverkeer. Met deze verzekering bent u gedekt tegen aan personen toegebrachte letsel- of overlijdensschade, maar ook tegen materiële schade en gevolgschade, zoals inkomstenverlies. In de praktijk kunt u denken aan een werknemer die een computermonitor van een opdrachtgever omstoot waardoor het scherm breekt of een werknemer die schade aan de lease-auto veroorzaakt door onvoorzichtig rijgedrag.
Sommige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen dekken ook tegen de financiële gevolgen van ongevallen en beroepsziekten die onder werktijd ontstaan zoals RSI of rugletsel. Er is een ‘maar’: u krijgt alleen geld uitgekeerd als u zich een ‘goed werkgever’ heeft getoond en voor de wettelijke vereiste goede arbeidsomstandigheden heeft gezorgd.
Een werknemer die in een privé situatie gewond raakt, is in principe zelf verantwoordelijk voor zijn letsel. Ligt de schuld bij een ander, bijvoorbeeld bij een automobilist die hem aanrijdt, dan kunt u proberen om de schade (loondoorbetaling, reïntegratiehulpmiddelen) op deze partij te verhalen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...