27 september 2012

Verzeker uw vrijwilligers

Werken met vrijwilligers brengt ook risico's met zich mee. Niet betaalde medewerkers kunnen tijdens hun vrijwillige inspanningen een ongeval krijgen en letsel oplopen, maar ook anderen schade berokkenen. Gelukkig kunt u zich verzekeren. Welke verzekeringen noodzakelijk zijn voor uw organisatie, en welke u kunt overwegen, leest u in dit artikel.

Aansprakelijkheidsverzekering
Veel mensen hebben een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Wie per ongeluk een ruit breekt, koffie morst over de nieuwe vloerbedekking of een ander soort schade aanricht, kan dan terugvallen op zijn eigen polis. De verzekering vergoedt de schade als die is veroorzaakt in de privé-sfeer. Aansprakelijkheidsrisico’s van werk in vrije tijd, vrijwilligerswerk dus, zijn over het algemeen door de AVP gedekt. Met andere woorden: een vrijwilliger die tijdens zijn onbetaalde werk schade aanricht, kan de eventuele schadeclaim doorsluizen naar zijn eigen verzekering.

Maar let op: dat uw organisatie zich dus niet zelf hoeft te verzekeren tegen mogelijke schade die wordt aangericht door de vrijwillige medewerkers, is een misverstand! Een gedupeerde kan namelijk zowel bij de vrijwilliger als bij de organisatie waarbij deze actief is, een claim indienen. Ook uw organisatie moet dan altijd kunnen terugvallen op een goede verzekering, in dit geval een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Als organisatie bent u verplicht om deze verzekering af te sluiten, omdat u gezien wordt als een rechtspersoon met een zorgplicht tegenover uw vrijwillige medewerkers. 

Controleer er bij het afsluiten van de verzekering ook op dat werkgeversaansprakelijkheid wordt meeverzekerd. Zo bent u ook gedekt als een medewerker letsel oploopt. 
Voordeel voor uw vrijwilligers: als hun AVP de schade niet vergoedt, of zij zelf géén AVP hebben, kunnen zij soms een beroep doen op de AVB-polis van uw organisatie.

Let bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering in elk geval op:

  • De hoogte van het verzekerde bedrag
  • Het meeverzekeren van de aansprakelijkheid voor uw organisatie
  • De onderlinge aansprakelijkheid
  • De voorwaarden voor uitkering

Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering is verplicht als er risicovolle activiteiten worden uitgevoerd en deze dekt de schade als:

  • Een vrijwilliger een ongeluk krijgt, gewond raakt en als gevolg daarvan blijvend invalide wordt of overlijdt. De verzekering geldt tijdens het werk en bij activiteiten in opdracht van een vrijwilligersorganisatie. En tijdens het reizen tussen huis en organisatie. 
  • De vrijwilliger tijdens het werk of tijdens activiteiten in opdracht van een vrijwilligersorganisatie lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt aan derden of aan andere vrijwilligers.

De verzekering is vooral van belang voor vrijwilligers zonder betaalde baan en mensen met een uitkering. Zij kunnen immers geen aanspraak maken op uitkeringen uit de Ziektewet, de Algemene Nabestaanden Wet of de WAO.

Overige verzekeringen
Naast een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering die u als vrijwilligersorganisatie moet afsluiten, zijn er nog een aantal andere verzekeringen waarvan u zelf kunt bepalen of u ze af wilt sluiten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Auto-inzittendenverzekering – deze verzekering vergoedt de lichamelijke of materiële schade van de passagiers, of de bestuurder van de desbetreffende auto nu wel schuld heeft aan het ongeval of niet. Als vrijwilligers regelmatig een auto delen of bijvoorbeeld sporters naar wedstrijden rijden, is dit een belangrijke verzekering om af te sluiten.
  • Persoonlijke eigendommenverzekering – deze aanvullende verzekering vergoedt schade aan persoonlijke eigendommen van vrijwilligers als deze tijdens het vrijwilligerswerk beschadigd raken.
  • Rechtsbijstandverzekering – deze verzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van de kosten die worden gemaakt bij het oplossen van een juridisch geschil.

TIP 
Op dit moment bieden ongeveer honderd gemeenten een gratis Collectieve Verzekering Vrijwilligers aan. Zo’n verzekeringspakket bevat in elk geval een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering en vaak ook een auto-inzittendenverzekering. Informeer bij uw gemeente of ook uw organisatie hiervan gebruik kan maken of kijk op de website VNG verzekeringen. Ook kunt u bij uw verzekeringsmaatschappij vragen of zij een speciale vrijwilligerspolis aanbieden.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...