27 september 2012

Zijn uw vrijwilligers gratis verzekerd?

Weet u of uw gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering heeft afgesloten? In dat geval hoeft uw organisatie geen zorg meer te dragen voor het verzekeren van vrijwilligers die zich voor u inzetten.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met verzekeraar Achmea een pakket ontwikkeld waarmee gemeenten alle vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties in hun gemeente collectief kunnen verzekeren. De gemeenten ontvangen voor deze vrijwilligersverzekering een rijksbijdrage. Het kost uw organisatie dan ook niets. Op deze manier wil de overheid vrijwilligerswerk populairder maken. Voorwaarde is wel dat de gemeenten zich zelf aanmelden.

De verzekerden zijn: ‘eenieder die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’. Vrijwilligers bij de vrijwillige brandweer en -politie en mantelzorgers vallen hier niet onder.

Inmiddels sluiten steeds meer gemeenten de verzekering via VNG verzekeringen af. Informeer bij de gemeente waar uw organisatie onder valt of deze de verzekering heeft afgesloten. Diverse gemeenten verzekeren de vrijwilligers automatisch, waardoor deze zich niet meer hoeven aan te melden. Veel gemeenten geven ook informatiebijeenkomsten voor betrokkenen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...