Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van uw vereniging of stichting. Als bestuur en penningmeester wilt u zicht hebben op belastingen, inkomsten, uitgaven en overige financiële zaken.

Is uw organisatie een SBBI en wilt u een jubileum vieren?

Voor donateurs van steunstichtingen SBBI zijn sinds 1 januari 2012 eenmalige giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Checklist oprichting steunstichting SBBI Wilt u een steunstichting oprichten voor het jubileum van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Met deze checklist van de Belastingdienst controleert u of u voldoet aan de voorwaarden om aangemerkt te […]

Verlenging belastingvoordeel voor giften aan cultuur

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën en minister Jet Bussemaker van Onderwijs hopen dat de verlenging van deze maatregel voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt. Giften aan culturele instellingen mogen hierdoor met een bepaald percentage worden vermenigvuldigd, zodat er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken. Particulieren mogen voor de […]

Btw-suppletie: als u te veel of te weinig omzetbelasting hebt betaald

Btw-suppletie Een btw-suppletie is een aanvulling op de aangifte btw. Het kan tenslotte gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, over een bepaald tijdvak te veel of juist te weinig omzetbelasting hebt betaald. Dit corrigeer je door middel van een btw-suppletie. Daarvoor moet je het formulier Suppletie Omzetbelasting van de Belastingdienst gebruiken. Daarbij […]

Wees in de vakantieperiode extra alert op spookfacturen

Wat is een spookfactuur? Een spookfactuur is een als rekening ‘vermomde’ aanbieding voor een product of dienst. Hierbij gaat het meestal om niet-bestaande softwarepakketten. Dat het om een aanbieding gaat, wordt pas duidelijk als de kleine lettertjes op de ‘rekening’ goed worden gelezen. Lees meer over spookfacturen en andere vormen van acquisitiefraude in het artikel: […]

Onduidelijkheid over uitgaven en beloning voorkomen

Er zijn een aantal manieren om te zorgen dat betalingen en beloningen binnen een vereniging of stichting transparant blijven:  Een goede betalingsorganisatie Hoe kan een goede betalingsorganisatie binnen een vereniging of stichting er uitzien? U laat de facturen niet alleen naar de penningmeester sturen, maar ook naar een ander bestuurslid. Dat kan de tweede penningmeester […]

5 tips om de contributie sneller binnen te krijgen

Online betalen
 Laat uw leden hun contributie via de website overmaken. Ze schrijven zich online in of verlengen hun lidmaatschap en kunnen daarbij direct afrekenen. Een van de meest gebruikte en makkelijke vormen is iDEAL. U kunt uw leden ook een e-mail sturen met daarin een iDEAL-koppeling. Door de koppeling aan te klikken, kan meteen […]

Kascontrole, hoe doe je dat? Deel 3: Kritisch controleren

Controle betekent controleren… “Controle houdt in dat u moet controleren…”. Dat lijkt wellicht een open deur, maar u en ik weten dat veel kascommissieleden bij de jaarlijkse controle niet ‘te diep’ willen gaan.
 De penningmeester is immers een eerlijk persoon die al jarenlang plichtsgetrouw de financiën onder zijn of haar hoede heeft? En bovendien hebben […]

Belasting betalen

Soorten belasting Opgeven bij de Belastingdienst Soorten belasting Een stichting of vereniging kan in het algemeen met de volgende soorten belastingen te maken krijgen: Btw Loonbelasting en premieheffing  Vennootschapsbelasting Speciale regeling voor sportevenementen Btw Uw organisatie kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet uw organisatie btw […]