Geld inzamelen, hoe doe je dat?

Geld inzamelen, hoe doe je dat?

Geld inzamelen, hoe doet u dat?
e-Boekhouden.nl

Geld inzamelen

Het is allemaal nieuw voor jou, geld inzamelen: een flinke portie creativiteit en een nog grotere portie doorzettingsvermogen vergroot de kans op succes. Maar ook het besef dat niet alles zo nieuw is als het lijkt, helpt. Donateurs werven, inzamelingsacties op touw zetten en uitvoeren en projectdoelen realiseren. Goed beschouwd verlopen ze allemaal langs dezelfde lijnen.

Initiëren

inzamelen
 • Brainstormen
  Ga met een aantal bestuursleden om tafel zitten en zet alles op papier wat er in je opkomt. Problemen bestaan niet: iedereen mag alles roepen, hoe onhaalbaar het ook lijkt.
 • Best practice
  Je bent niet het enige bestuurslid van een goed doel. Er zijn in Nederland honderden, zo niet duizenden goede doelen. Ondersteun je weeshuizen in Roemenië? Ga dan eens op zoek naar stichtingen die weeskinderen in andere voormalig Oostbloklanden helpen. Welke activiteiten ontplooien zij? Voeg (varianten op) leuke acties toe aan jouw lijst met zelfbedachte acties.
 • Benodigde tijd bepalen
  Voor elke actie maak je – samen met jouw medebestuursleden – een inschatting van de tijdsinvestering die nodig is.
 • Keuzes maken
  Maak op basis van de beschikbare tijd een keuze van acties die je dit jaar wilt starten, en welke je uitstelt.

Perfectioneren

 • Vastleggen
  Leg tijdens het uitvoeren van een actie ‘alles’ vast. Wat was het oorspronkelijke plan? Noteer niet alleen de ‘echte’ activiteiten, maar ook alle randverschijnselen, van persbericht tot bedankjes versturen. Wat waren de redenen om het plan bij te stellen?
  Welke meevallers heb je gehad?
 • Evalueren
  Bespreek met alle betrokkenen alles wat je hebt vastgelegd, en vraag wat hun ervaringen zijn. Hoe moet het plan eruitzien als de actie nog een keer wordt uitgevoerd? Hoe kan worden voorkomen dat het plan moet worden bijgesteld?
  Wat ging goed? Wat ging goed, maar had achteraf beter gekund? Hoe kunnen tegenvallers worden voorkomen, of het effect ervan worden geminimaliseerd? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de meevallers bij een volgende actie weer optreden?
  Welke risico’s hebben we gelopen, en waren die verantwoord? Is de opbrengst in overeenstemming met de hoeveelheid inspanning?
 • Beslissen
  Is de actie voldoende vanzelfsprekend? Zo ja, dan kan deze de volgende keer door een ander team uitgevoerd worden.

Delegeren

 • Overdraagbaar maken
  Maak een draaiboek voor het team dat een volgende keer de actie zal uitvoeren.
 • Team samenstellen
  Bepaal aan de hand van het draaiboek welke competenties er nodig zijn. Werf teamleden en zorg voor taakverdeling en teamspirit. Zorg voor een contactpersoon richting het bestuur.
 • Geef het team wat het nodig heeft:
  Middelen.
  Mandaat (welke beslissingen mag het team zelf nemen?).
  Informatie.

Wat komt er nog meer bij inzamelen kijken?

Naast geld kan je ook producten inzamelen. De aan de vereniging geschonken goederen moeten worden gecontroleerd. Bij een productiebedrijf is er dan iemand die de kwaliteit van het geleverde beoordeelt. Binnen jouw vereniging moeten de mensen die de schenkingen in ontvangst nemen ook kritisch zijn. Is kleding in het land van bestemming draagbaar? Is een fiets goed genoeg om op te knappen?

Binnengekomen goederen kunnen soms direct verzendklaar worden gemaakt. Maar veel vaker moet er worden schoongemaakt en gerepareerd. In afwachting daarvan moeten dingen tijdelijk worden opgeslagen. Bekijk waar ruimte beschikbaar is. Sla je spullen op in het huis van een van de bestuursleden, zorg er dan voor dat dit niet te lang duurt. Jouw bestuurslid is enthousiast, maar is haar echtgenoot dat ook? Zijn jouw goederen onderhevig aan bederf, houd dan voldoende ruimte in jouw planning.

inzamelen

Logistiek

Het verplaatsen van geschonken zaken kan een probleem zijn. Wil een gulle gever dingen aan jouw vereniging schenken, bespreek dan of ze gebracht of afgehaald moeten worden. Veel meer problemen zal je doorgaans ondervinden als je de ingezamelde spullen wilt afleveren. Het vervoer moet meestal over grote afstanden plaatsvinden. Vervoerders willen hun diensten soms gratis aanbieden, onder voorwaarde dat je ze op een bepaalde plaats aanbiedt. Bovendien stellen ze als eis dat hun chauffeur niet hoeft te wachten: je moet op tijd zijn.

Testen

Ik hoor het je zeggen: “Testen? Dat is toch iets voor een productiebedrijf?” Maar jouw vereniging moet ook testen. Testen om te zorgen dat je de doelgroep bereikt, en dat de gulle gevers niets te klagen hebben. Verstuur een kleine zending als proef. Als test om te zien of de papieren in orde zijn. Om vast te stellen dat de goederen ter plaatse aankomen. Om te zien of er sprake is van breuk of beschadiging. Of om te kijken of er corrupte schakels in de ketting zitten.

De gang van zaken binnen een productiebedrijf lijkt erg op wat er binnen bepaalde verenigingen gebeurt. Doordenk en organiseer het hele proces van tevoren goed. Let erop dat bestuursleden met verstand van zaken het niet overdrijven. Binnen jouw vereniging zijn vrijwilligers actief. Die moet je anders benaderen, toespreken, aansturen, controleren en belonen dan werknemers in een productiebedrijf. Zich inzetten voor jouw vereniging moet leuk zijn en voldoening geven!

  0
  Je winkelwagen